Publisert
20.nov.2018

Innovative bygg trenger innovative løsninger

Det Snøhettategnede Powerhousebygget på Brattørkaia blir ikke bare et signalbygg i Trondheim, men også et av Norges største plusshus. Kontorbygget på 18.200 m2, som skal stå ferdig i 2019, blir et energipositivt bygg som vil utnytte sol og sjøvann til oppvarming og kjøling. Bygget skal bli dekket av 3.000 m2 solcellepanel og vil årlig produsere […]

Det Snøhettategnede Powerhousebygget på Brattørkaia blir ikke bare et signalbygg i Trondheim, men også et av Norges største plusshus. Kontorbygget på 18.200 m2, som skal stå ferdig i 2019, blir et energipositivt bygg som vil utnytte sol og sjøvann til oppvarming og kjøling.

Bygget skal bli dekket av 3.000 m2 solcellepanel og vil årlig produsere ca 485 000 kWh . Dette er mer enn dobbelt så mye energi som bygningen bruker til oppvarming, kjøling, ventilasjon og belysning.

Det spesielle med powerhousekonseptet er at det skal ha et positivt energiregnskap gjennom hele byggets levetid. Inkludert er også den energien som går med til produksjon av materialer, transport, byggeprosess og rivning av bygget. Valg av riktige og bærekraftige produkter hadde derfor stort fokus.

Skanska har totalentreprisen med Entra ASA som byggherre, mens taktekkingen er det IcopalTak AS som står for.

– Vi valgte å bruke et kvalitetsprodukt fra Rockwool som isolasjon på taket, forteller Håkon Sæther, regionssjef i IcopalTak AS.

– TOPROCK System er et taksystem som er effektivt å legge, og det har vært en fordel at taktekkerne våre kjenner det så godt, fortsetter Sæther.

– Dette har vært viktig ikke minst fordi taket på Powerhouse Brattørkaia har en naturlig helling på hele 19 grader. Det har gjort arbeidet ekstra krevende for våre taktekkere, legger han til.

– Men som forventet har det gått raskt og enkelt å legge ut isolasjonen. Vi har faktisk, i godt samarbeid med Skanska, klart å isolere taket ferdig ca 2 uker før opprinnelig fremdriftsplan på grunn av tidligere oppstart.

Svært kostnadseffektivt

Powerhousebygget har et tak på hele 2400 m2 som er isolert med 50 mm underlagsplate og TOPROCK i 230 mm tykkelse. TOPROCK Lameller og Topplater leveres sammen på en miljøpall, og hver pall består av en komplett pakke til et bestemt antall kvadratmeter. Dette gjør systemet svært kostnadseffektivt. Sæther trekker også fram en annen fordel:

– Takproduktene fra Rockwool trekker ikke til seg vann. Dette gjør det mulig å arbeide effektivt uavhengig om hvordan været er.

Man skulle kanskje tro at et miljøprosjekt som dette ville kreve veldig store tykkelser med isolasjon på taket, men eksperten fra IcoPalTak kan avkrefte dette.

– Prosjektet har en u-verdi på 0,11. Takunderlaget er av massivtre med god lambdaverdi og sammen med steinullens gode termiske egenskaper er det tilstrekkelig med

– 50 mm underlagsplate og 230 mm TOPROCK, noe som er en helt overkommelig og håndterbar isolasjonstykkelse, avrunder en fornøyd regionssjef.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring