Foto: Siteco
Publisert
17.aug.2020

Idretts- og aktivitetspark for alle

Målet var å få til en idretts- og aktivitetspark for hele befolkningen på Kløfta. Parken er sentralt plassert ved barneskole, ungdomsskole og tre barnehager, som har en enestående mulighet til å bruke parken på dagtid. Også beboerne ved de nærliggende aldersboligene kan benytte seg av anlegget. – Kløfta idretts- og aktivitetspark har blitt kompakt og […]

Målet var å få til en idretts- og aktivitetspark for hele befolkningen på Kløfta. Parken er sentralt plassert ved barneskole, ungdomsskole og tre barnehager, som har en enestående mulighet til å bruke parken på dagtid. Også beboerne ved de nærliggende aldersboligene kan benytte seg av anlegget.

– Kløfta idretts- og aktivitetspark har blitt kompakt og vi har fått til mange ulike anlegg innenfor et begrenset område. Anlegget er åpent for alle og kan benyttes når som helst. Det er fokus på å få barn og unge til å holde på med fysisk aktivitet i parken. Vi ønsker å være en foregangskommune
for dette. Vi hadde ikke noe tilsvarende i kommunen fra før, og dette er en type anlegg som bør være overkommelig for mange kommuner, sier Haakon Struksnæs Fjone, Rådgiver park og idrett i Ullensaker kommune.

Foto: Siteco

Anlegget består av to 11-er fotballbaner og en 7-er fotballbane og tre tennisbaner. Det er anlagt et minianlegg for friidrett med løpebane og lengdegrop samt sandhåndballbane og sandvolleyballbane. En rekke treningsapparater, bordtennisbord og et klatretårn i tillegg til en joggesti på en kilometer
gjør anlegget egnet for svært mange typer aktiviteter. Det finnes også benker og bord som er ypperlig som møteplasser, og hvis man vil ta en hvil og en matbit.

– Her har vi fått samlet alt på et sted. Det er også bevisst at vi ikke har lagt asfalt på joggestien som går gjennom hele parken. Den har et litt mykere underlag, er lyssatt, og det er satt opp avstandsskilter med lys, sier Fjone

Siteco har bidratt sterkt til at dette flotte området er attraktivt å besøke også på kveldstid. Siteco har levert belysning på hele det store området. Området er godt belyst, og lyset skaper en utrolig fin oversikt over de ulike delene av parken. Belysningsløsningen gir et flott inntrykk av aktivitetsområdene samt gangveier og parkeringsplasser.

Det er brukt LED-belysning i det meste av parken, på de tre fotballbanene ble løsningen metallhalogen. For den ene banen er det koblet opp med tre lysnivåtrinn, 100-200-300 lux, det gir mulighet for å benytte for eksempel 200 lux ved trening og 300 lux ved kamper, sier prosjektingeniør Trygve Jarsve hos Siteco.

– Vi er veldig fornøyde med dette multiidrettsanlegget, det er tiltalende, og når man kommer hit får man virkelig lyst til å drive med allsidig fysisk aktivitet.

– Det er Dali styring med dimming blant annet på tennisbanen. Belysningen har en intelligent appbasert styringsløsning. Utvalgte personer som oppmenn, trenere og ansvarlige i kommunen, kan gis tilgang til å styre lyset, Vi har samarbeidet med Siteco i mange år. Vi vet hva de står for og de leverer alltid kvalitet samt at vi får hjelp når det trengs. Kløfta idretts- og aktivitetspark har blitt et fantastisk anlegg. Det er ikke mange som har noe tilsvarende, sier Sveinar Hoff, daglig leder hos elektroentreprenør Nordengen AS, som har utført installasjonsarbeidet.

Foto: Siteco

– Det fantes allerede en kunstgressbane og en flerbrukshall som ble bygget i 1990. Det var jorder der hvor den nye idretts og aktivitetsparken nå ligger. Samarbeidsprosjekt mellom Ullensaker kommune og Kløfta Idrettslag ble gjennomført innen gitte økonomiske rammer, og er ett av fem anlegg som er med i konkurransen om årets idrettsanlegg 2020.

– Parken er finansiert med kommunale midler og spillemidler, og har en kombinasjon av flere idretter og aktiviteter, noe som gjorde det mulig å sende flere spillemiddel søknader. Planlegging av prosjektet har vært en lang prosess, da det er krevende grunnforhold med kvikkleire i området. Det er lagt til mye masse og en dal er nå flatet ut. Hovedvannledningen i området ligger under parken og den måtte fornyes først, sier Haakon Struksnæs Fjone.

I byggetrinn to er det skissert et nytt klubbhus, samt å utvide den eksisterende flerbrukshallen. Det er også satt av et areal mellom tennisbanene og treningsapparatene som er tenkt til skatepark, men dette er ikke budsjettert ennå.

– Kommunen er eier av anlegget og har hoved-driftsansvar. Kløfta idrettslag drifter parken på kveld og helger. Dette er et stort anlegg å drifte på dugnad, så dette kan måtte bli noe mer profesjonalisert på sikt. Det er bygget et bygg for tekniske installasjoner og lagring av utstyr og maskiner ved fotballbanene. Her har idrettslaget også en kiosk. Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra brukerne, de som ser det synes også det ligger fint til, sier en fornøyd Haakon Struksnæs Fjone i Ullensaker kommune til slutt.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring