Meny
Belysning har blitt viktigere for proffmarkedet

Emner
Belysning

Publisert
15.May.2019

Belysning har blitt viktigere for proffmarkedet

Konserndirektør i SG Armaturen i Lillesand, Geir Tønnesland, sier proffmarkedet har blitt mer bevisste de positive effektene av god belysning: Både inne i og utenfor et bygg.

Fremtidensbygg_Artikkelboks - 300x250Fremtidensbygg_Mobilplattform-480x300.png

– Vi opplever at bygg- og anleggsnæringen i Norge har fått et mer bevisst forhold til de positive effektene av god belysning. Dette gjelder både inne i et bygg og utenfor. I forbindelse med nye eiendomsprosjekter har mange entreprenører fått øynene opp for hvordan riktig lys virkelig kan heve det visuelle inntrykket av et næringsbygg eller et leilighetskompleks. God og strategisk plassert belysning øker i tillegg sikkerheten og gir trygghet i nærmiljøet. Dette gjelder spesielt for parkeringsplasser, parkeringshus og gangstier. Samtidig er det mer fokus på hvordan god og tilpasset belysning i kontorlandskaper gir bedre konsentrasjon og øker trivselen, sier konserndirektør i SG Armaturen i Lillesand, Geir Tønnesland.

Det heleide norske selskapet SG Armaturen har spesialisert seg på belysning til bolig- og prosjektmarkedet, og leverer primært til el-grossister, installatører og belysningskonsulenter.

Strengere EU-direktiv: LED-teknologi tar over

LED-belysning har vært på det norske og internasjonale markedet i en årrekke, og skiftet fra gløde- og halogenpærer til LED-pærer markerte det virkelig store skillet innen belysning, sier Tønnesland.

EU startet utfasingen av glødepærer allerede i 2009, mens det samme fant sted for halogenpærer fra 2016. Fra september 2018 var det ikke lenger lov å selge halogenpærer i EU-land. Årsaken er EUs økodesign-direktiv.

undefined
 
Foto: SG Armaturen

– Men utskiftningen av eldre belysning er likevel fortsatt en pågående prosess i proffmarkedet. Det store skillet innen belysning skjedde selvfølgelig med overgangen til LED-teknologi. Vi er en av mange aktører som nå leverer fullstendig LED-basert belysning, sier Geir Tønnesland.

Tunable-whites: Gir valgmuligheter gjennom arbeidsdagen

Tunable-whites-LED-belysning har økt i popularitet i proffmarkedet forklarer Tønnesland. Stemningsbelysning er faktisk ikke kun aktuelt for privatmarkedet.

– Tunable-whites gir brukerne muligheten til å endre fargetone og lysstyrke: Enten etter soner i kontorlokalet, eller etter tid på døgnet. Ja, egentlig rett og slett etter behov. Da kan man velge mellom en varmere fargetone og en kaldere fargetone på belysningen, sier han.

Tønnesland sier det gjennom en arbeidsdag vil kunne være forskjellige behov for belysning: For både kaldere og varmere lys.

– Kanskje man vil tune opp, med en kraftigere, «blå-dagslys»-belysning når behovet melder seg for ekstra energi. På starten av arbeidsdagen vil andre kanskje ha behov for en litt mindre sjokkartet start, der belysningen skrus ned til en varmere fargetone, sier Tønnesland.

Kontorlokaler: Lyspaneler velges oftere

Lyspaneler av ulike størrelser og typer, som festes direkte oppe i himlingen, har begynt å bli et mer vanlig valg til kontorlokaler. Spesielt 60×60-formatet er mye brukt, sier Tønnesland. Lyspaneler ble ofte brukt i typiske klinikk-lokaler tidligere, men det er ikke tilfellet anno 2019.

– Belysning påvirker konsentrasjonen og humøret, og det er det mer oppmerksomhet rundt nå. Lyspaneler gir et godt, men samtidig behagelig arbeidslys. Det viktigste ved valg av lyspaneler er uansett at det ikke er et høyt UGR-nivå på belysningen. Blendings-effekten må være lav, for belysningen skal ikke forstyrre øynene. Det er viktig å unngå flimring, sier han.

undefined
 
Foto: SG Armaturen

SG-konserndirektøren sier belysnings-behovene ofte kan være relativt like i både næringsbygg og skolebygg.

– God belysning for en rekke aktiviteter er nøkkelordet. Derfor velges ofte en kombinasjon av flere typer belysning. I tillegg til lyspaneler vil noen foretrekke muligheten til å også ha nedhengt belysning. Andre ønsker downlights som kan gir et spesifikt lys, sier han.

Energibesparende belysning er viktigere fokus

I industrilokaler er det strenge krav til forskriftsmessig belysning. Slike lokaler har ofte sonedelt belysning, etter funksjon i bygget. Men riktig belysning, betyr ikke like mye lys til enhver tid, forteller Tønnesland.

– Sensorstyrt LED-belysning blir mer populært i flere bransjer, også i industrien. I for eksempel lagerhaller kan det installeres sensorer som registrerer bevegelser. Slik får man belysning som skrus på akkurat der aktivitetene er. Det er energibesparende, fordi kun aktive soner blir belyst. Slik har vi det selvsagt på vårt eget lager, sier Geir Tønnesland.

LED-teknologi har mange fordeler: De har med tiden fått lang levetid, de avgir mindre varme (som gir mindre brannfare), de er mer robuste mot temperatursvingninger og vibrasjoner, dessuten er de energi-gjerrige og krever mindre vedlikehold: Selv om LED-pærer er mer kostbare, blir de raskt økonomiske i drift.

– Flere er opptatt av å være energi-effektive i sin daglige drift, og i Norge har vi kommet veldig langt på å konvertere til LED både privat og i virksomheter. Mange av kundene vi leverer til har et bevisst ønske om å få ned energiforbruket – det gjelder også for energiforbruket til belysningen de velger, sier Geir Tønnesland.

SG Armaturen ble etablert i 1990, med hovedkontor og lager i Lillesand i Aust-Agder. Firmaet har filialer i Sverige, Danmark, Finland, Benelux, Frankrike, Tyskland, Østerrike og Storbritannia.

Les Også

Setter «drømmebygg» i et helt nytt lys

Lys er mer enn fravær av mørke i Sola Airport Arena. Ateas prisvinnende kontorbygg setter ny standard for moderne belysning, mener Tord Christensen, landssjef hos Signify Norge.

Les Også

Smarte veglys sparer både penger og miljø

Statens vegvesens nye veglys på Tingvoll i Møre og Romsdal er smartere enn de fleste andre veglys. Det sparer både penger og miljøet. De fleste veglysene her i landet lyser jevnt fra de slår seg på når det begynner å bli mørkt til de slår seg av igjen…

På Forsiden Nå

Eiendomsbransjen er teknisk konservative

– Eiendom som en aktivaklasse er preget av forholdsvis lav risiko. Av denne grunn har eiendomsbransjen vært trege med å ta i bruk teknologiske nyvinninger, ettersom innovasjon tilfører et risikoelement. Således skiller eiendomsbransjen seg fra entreprisebransjen, hvor bruken av teknologiske nyvinninger drives frem av et sterkt ønske om å øke bransjens forholdsvis lave marginer. Likevel blir entreprisebransjen ofte fremhevet som en bransje som er treg med å ta i bruk ny teknologi.

På Forsiden Nå

Det europeiske markedet bedres for arkitekter

Etter at det europeiske arkitektmarkedet nærmest lå nede etter finanskrisen, har vi sett god vekst i det siste. Dette er svært positivt, og gir også store muligheter for norske arkitektbedrifter. Men samtidig skal man være klar over at det også byr på en del utfordringer.

På Forsiden Nå

Regjeringen digitaliserer bolighandelen

– Regjeringen har lansert en rekke tiltak for forenkling, økt digitalisering og styrket IKT-sikkerhet, også i bygge- og eiendomsbransjen der vi har gjort grep for en mer effektiv tinglysing. Kartverket og Altinn har i samarbeid med flere markedsaktører etablert en løsning som i større grad gjør det mulig for banker og eiendomsmeglere å innføre heldigital eiendomshandel.

På Forsiden Nå

Hvordan bygge bærekraftige byer for fremtiden?

FN beregner at 68 prosent av verdens befolkning kommer til å bo i byer innen 2050. Bærekraftig byutvikling blir derfor enda viktigere i årene som kommer. Nå kommer verdens største konferanse om bærekraftig byutvikling til Oslo i slutten av mai.

På Forsiden Nå

Man må se på det store bildet

– Det finnes ingen enkle løsninger for å få ned klimagassutslippene i verden. Hverken i Norge eller andre steder sitter man på noen «mirakelkur» som vil fikse det hele. Vi må iverksette en masse enkeltgrep som i sum vil ha den ønskede effekten.