Foto: AFRY
Publisert
11.feb.2020

Gottlieb Paludan Architects henter Selvaag Bolig topp

Det AFRY-eide arkitektselskapet Gottlieb Paludan Architects, ruster seg til å møte fremtidens utfordringer rundt urbanisering og har derfor hentet Harald Martin Gjøvaag som selskapets administrerende direktør i Norge.

Harald Martin Gjøvaag har de siste 4 årene vært en profilert utviklingssjef i Selvaag Bolig ASA. Gjøvaag har med faglig bakgrunn som sivilarkitekt og med spisskompetanse i arealplanlegging også bygget opp arkitektselskapene Alliance og Element arkitekter. I rollen som utviklingssjef Selvaag Bolig har han høstet bred erfaring fra bestiller rollen og god forståelse for kunders behov - han balanserer perspektivet mellom rollene som utvikler og arkitekt.

Satser offensivt gjennom helhetlig tilnærming

Gottlieb Paludan Architects etablerte seg i Norge sommeren 2019 gjennom å overta virksomheten til det ÅF-eide arkitektselskapet tegn-3. Selskapet definerer arkitektrollen bredere enn det som tradisjonelt sett er vanlig. Helhetsperspektiv, forståelse for komplekse politiske, samfunnsøkonomiske og tekniske/geologiske problemstillinger, kombinert med kompetanse om både design, areal og samfunnsplanlegging er nøkkelen til å utvikle gode, funksjonelle løsninger hvor sosiale egenskaper er balansert med det økonomiske.

– Jeg har tro på å bygge sterke, tverrfaglige team, utvikle den enkelte medarbeiders kompetanse i tråd med kundenes behov, være kommersielt fokusert og utøve tydelig ledelse for å skape et motiverende og godt arbeidsmiljø, forteller Harald. Det handler ofte om både følelser og fag!

Rustet til å løse komplekse, tverrfaglige problemstillinger om urbanisering

Med alle de store infrastrukturprosjektene som gjennomføres som følge av urbaniseringen ligger det store markedsverdier i gjenbruk av arealer. Dette vil påvirke både investor- og utviklermarkedet.

For både AFRY og Gottlieb Paludan Architects er urbanisering og byutvikling det store temaet. Den statlige politikken legger opp til at byene skal utvikles innenfra og ut, arealer skal gjenbrukes og utviklingen skal skje rundt knutepunkter. Det er de store byene som vokser mest, eksempelvis stod Osloregionen for 50% av befolkningsveksten i Norge i fjor. Behovet for å samordne areal- og transportplanlegging blir avgjørende for å optimalisere byutviklingspotensialet.

– Med Harald i ledelsen for Gottlieb Paludan Architects i Norge er vi godt rustet til å styrke selskapets posisjon innen helhetlig og bærekraftig byutvikling. Vi ser at det i denne styrkingen av AFRY laget ligger store muligheter for å utvikle helhetlige løsninger for kunder og samfunnet gjennom bredden av vårt tjenestetilbud, sier Christopher Klepsland, adm.dir i AFRY Norge. Gjøvaag vil inngå i ledergruppen til selskapet i Norge.

Selskapet har sammen med AFRY en sterk kompetanse for å håndtere denne kompleksiteten. Samhandlingen mellom arkitekter i Gottlieb Paludan Architects og rådgivere i AFRY ivaretar og åpner flere perspektiver - sammen kan de forstå utfordringene innenfor bærekraftig urbanisering og definere mulighetspotensialet på en bedre og mer helhetlig måte.

– Med den samlede kompetanse som selskapene i AFRY representerer kan vi bistå utviklere i å foredle arealene på en mer effektiv måte som gjør at store gevinster kan realiseres. Her vil Gjøvaag med sin kompetanse og bakgrunn ha en nøkkelrolle, avslutter Klepsland.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring