Illustrasjon: White Arkitekter
Publisert
26.mai.2021

White Arkitekter har levert forprosjekt for Bystrand og ny Lungegårdspark i Bergen

Prosjektet Bystrand og ny Lungegårdspark vil bli byens nye offentlige storstueer. Prosjektet er lokalisert innerst i Store Lungegårdsvann i Bergenhus bydel i Bergen. Området er en viktig forbindelse mellom bydelene Bergenhus og Årstad og ligger sentralt til i byen. Hvis man ser bort fra fjellsiden er det den eneste passasjen på østsiden av Store Lungegårdsvann hvor det er mulig å gå og sykle inn og ut av sentrum.

Våren 2020 ble det gjennomført en begrenset plan- og designkonkurranse om Bystrand og ny Lungegårdspark i Bergen. White Arkitekter i team med dipl.Ing. Florian Kosche og AFRY gikk seirende ut av konkurransen. Gjennom høst og vinter 2020/2021 er konkurranseforslaget bearbeidet i et omfattende forprosjekt. Det har, parallelt med prosessen, vært gjennomført en medvirkningsstrategi i samarbeid med det lokale Wildcard-kontoret OK Kontor, der Bergens innbyggere har hatt mulighet til å påvirke resultatet gjennom blant annet en rekke workshops.

Whites design for prosjektet er bygget på tre hovedstrategier:

1. Rense og åpne opp for tilførsel av vann. For å sikre best mulig vannkvalitet renses vannet i tre ulike renseviker - Regnviken, Hansaviken og Stareviken.
2. Utvikle en robust grunnstruktur som både beskytter, strukturerer og former landskapet.
3. Fylle strukturen med gode og tilgjengelige forbindelser for gående og syklende, samt et bredt spekter av byrom med møteplasser, funksjoner, natur og opplevelser.

Bystranden og den nye Lungegårdsparken tar utgangspunkt i at mennesket vil være i, ved og på vannet. Grunnleggende for alle demokratier er å tilrettelegge for offentlige plasser med rom for samling og møter - plasser der innbyggerne selv kan fylle innholdet, som å bade, dykke, padle, fiske, gå turer eller bare observere.

Også under og på vannet er det planlagt strukturer og elementer som kan tilrettelegge for bedre vannkvalitet og bidra i å skape fungerende økosystemer for tang, tare, muslinger og dyreliv.

I den nye parken vil det bli en rekke nye plasser med ulike størrelser og programmer som vil bli Bergens nye attraktive møteplasser – både i stunder for ro og stillhet, aktivitet og lek, sosialt samvær, samt fest eller demonstrasjon. Bergens nye bystrand og bypark vil bli byens nye offentlige storstue.

Oppdraget er utført på vegne av Bymiljøetaten i Bergen kommune. Prosjektet vil gå videre i detaljeringsfase høsten 2021 og er planlagt ferdigstilt i 2024/2025.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring