Foto: Jiri Havran
Lisa Ekli
Publisert: 27.01.2023 

Glasblokkene samler behandlingstilbudet for barn og unge

Et nytt barne- og ungdomssykehus står klart på Haukeland i Bergen. Til tross for flere år med koronapandemi er prosjektet i rute, takket være godt samarbeid og bruk av innovative, digitale løsninger.

På Haukeland har det vært byggeaktivitet i mange år. Høye glassblokker har strukket seg i været med grønne hagerom imellom. Med dagslys som kommer inn fra begge sider, og bruk av ulike naturmaterialer, er sykehuset skapt for å romme alt som trengs i en slik institusjon – uten at det skal føles som nettopp det.

På høy tid

Et nytt barne- og ungdomssykehus har vært under planlegging helt siden slutten av 1990-tallet, forteller leder for byggeprosjektet, Kristian Brandseth ved Helse Bergen:

– Den gamle barneklinikken ble oppført rett etter krigen, og var overmoden for utskiftning. Det var også et ønske om å samle all behandling av de under 18 år på samme sted, både innen psykiatri og somatikk.

Da et nytt bygg skulle virkeliggjøres, fikk et team av to norske og et dansk arkitektkontor oppdraget: PKA Arkitekter, KHR Arkitekter og Rambøll Arkitekter, nå Henning Larsen, med danske Schønherr AS på landskapsarkitektur.

– Formålet med bygget har hele tiden vært en barne- og ungdomsklinikk på de unges premisser, med pasienten i sentrum. Vi ønsket å lage et sykehus i barnehøyde, med sanselighet i materialbruken, og en sømløs sammenheng mellom områdene inne og ute, slik at det er lett å komme seg ut i frisk luft, sier Nina Kielland. Hun er arkitekt, partner og faglig leder i PKA Arkitekter.

Prisbelønt

I 2017 sto første byggetrinn ferdig, med 30 000 kvadratmeter som huser den psykiatriske delen av sykehuset. Samme år ble bygget tildelt Bergen kommunes arkitektur- og byformingspris, blant annet på grunn av de mange eksemplene på høy arkitektonisk kvalitet og god materialbruk, og for måten bygget er organisert rundt pasienten.

Foto: Jiri Havran

Da andre og siste byggetrinn sto for tur i 2017, skulle de resterende 50.000 kvadratmeterne med sykehus reises. Med operasjonssaler, akuttmottak, laboratorium, sengeposter, poliklinikker og kafé på planen, ble det nå satt enda et hårete mål – nemlig at arbeidet skulle bygge på en heldigital prosess.

Digital byggeplass

– Vi satte oss mål om å være en papirløs byggeplass. Det var ikke så vanlig den gangen, og det var nok ikke alle som hadde tro på at det gikk an, forteller Brandseth i Helse Bergen.

Byggeprosjektet var svært komplekst, med mye informasjon som skulle deles, dokumenteres og koordineres. Men med felles digitale verktøy for samhandling i byggeprosessen, lå alt til rette for god informasjonsflyt. Det sikret at både håndverkere, entreprenør og byggherren hadde oppdatert informasjon til enhver tid.

– Dette kom godt med, for om vi ikke hadde tatt den avgjørelsen, hadde vi nok ligget langt dårligere an, tror Brandseth. For omtrent midtveis i byggeprosessen, skjedde det noe som fikk store deler av samfunnet til å stanse – koronapandemien.

– Da var det godt å være i gang med den digitale samhandlingen allerede. Vi hadde bygget opp arbeidsmodellen og investert i digitale verktøy som videokonferansesystem, og vi var godt i gang med å bruke dem. Så selv om vi i perioder måtte holde oss borte fra kontoret, var vi godt rustet til å tilføre korrekt arbeidsgrunnlag og drive byggeplassen. På mange måter fortsatte vi på samme måte som før, forteller Brandseth.

Resultatet er et ferdigstilt og fullt funksjonelt sykehus, som underveis har fått enda flere funksjoner enn opprinnelig tenkt. Nå huser bygget både barneklinikk, kvinneklinikk, gynekologisk avdeling, føde- og barselsavdeling. Testperioden for andre byggetrinn er snart over, og prøvedrift skal i gang i januar 2023. I september 2023 blir hele sykehuset tatt inn i ordinær drift.

– Tilbakemeldingene så langt har vært veldig positive. Det er en stor heving av standard fra tidligere, sier Brandseth.

På lag med naturen

Etter en intern konkurranse på sykehuset, ble navnet på det nye bygget «Glasblokkene». Glass tåler det fuktige været i Bergen godt, og bidrar til at lyset reflekteres ned mellom blokkene. Slik kommer det lys inn til hagene og de nederste etasjene.

Foto: Jiri Havran

– Vi har vært opptatt av å spille på lag med naturkreftene i byggets utforming. Blokkene ligger øst-vest, og hovedvekten av sengerommene henvender seg mot nord, for å unngå mest mulig bruk av energislukende kjøling. Flere av blokkene har fellesrom i enden, som bidrar til god kontakt med byen og omgivelsene rundt, og dagslys kommer inn fra begge sider når man beveger seg gjennom bygget, forteller Nina Kielland.

De ulike delene av sykehuset forbindes av broer, som tar vare på fleksibiliteten og sambruk mellom byggene, også mellom somatikken og psykiatrien. Et pilotprosjekt med transparente solcellepaneler er plassert på veggene ved hjelp av innovasjonsmidler fra Enova, og 120 brønner for bergvarme skal sikre en fornuftig energibruk i årene som kommer.

Taktile materialer og grønne lunger

– «Er dette et spa?» Det spør en del pasienter om når de kommer inn i bassengområdet, forteller Kielland. Energisenteret for barn og unge har blant annet gymsal og svømmebasseng, og med altaskifer både på vegger og bunn av bassenget, kan det absolutt se slik ut.

Sanselig materialbruk har vært et stort fokus for arkitektene, noe som til tider har vært utfordrende på grunn av kravene til hygiene som settes i et sykehus. Resultatet er mye bruk av skifer, glass, betong og treverk.

En god sammenheng mellom inne- og uteområdene har også vært en prioritet. I mellomrommene mellom glassblokkene er det nemlig innarbeidet terrasserte hager, som er flotte å se på innenfra, i tillegg til at de gir kort vei ut til naturen. Hagene er inspirert av skog, myr og fjell, som er typisk for naturen på Vestlandet.

Solid samarbeid bygget på tillit i alle ledd

Kielland forteller at samarbeidet mellom de tre arkitektfirmaene har vært svært godt gjennom de 17 årene de har jobbet sammen i prosjektet. Hun er også imponert over Helse Bergen:

– Vi har hatt et fantastisk samarbeid med Helse Bergen. Ingen bygg blir bedre enn byggherren. Å kunne utvikle et prosjekt fra A til Å, og holde på idéen hele veien, krever at både arkitekter og byggherre gir og tar, og utfordrer hverandre. Det har vi gjort i stor grad i dette prosjektet.

Veien videre er digital

Årene med pandemi har gjort Brandseth enda mer trygg på at de valgene om digitale løsninger som ble tatt tilbake i 2017 var riktige. Og skulle noen være i tvil, fikk Helse Bergen hederlig omtale da organisasjonen buildingSMART International kåret verdens beste digitale byggeprosjekt i 2021.

– De årene vi har lagt bak oss, har forsterket min overbevisning om at det var – og er – riktig å satse på en helhetlig prosjektstrategi med fokus på digital samhandling, LEAN construction og systematisk ferdigstillelse, det har vist seg å være en svært robust gjennomføringsmetodikk, fastslår Brandseth og avslutter:

– Dette er grunnprinsipper som vi tar med oss videre i arbeidet, og som vi skal videreutvikle og forbedre i tiden fremover.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring