Foto: Ingar Sørensen
Publisert: 16.11.2022 

– Full revers i byggenæringen gir fall i salg av trelast og permitteringer i flere hjørnesteinsbedrifter

Salg i oktober av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke og øvrig trelast fortsetter å falle nasjonalt med 20,5 % sammenlignet med samme måned i fjor målt i volum, viser statistikk fra Treindustrien. Sammenligner vi oktober 2022 med oktober 2019 som var et år med normal aktivitet før pandemien, er fallet 30,7 %.

Eksporten av trelast økte i oktober med 20,9 % sammenlignet med samme periode i fjor. Eksport av sagtømmer som råvare fortsetter å øke og er opp 18,9 % sammenlignet med oktober i fjor, ifølge SSB.

Impregnert som produkt har 26,8 % lavere produksjon sammenlignet med samme måned i fjor.

  • Boligprodusentene melder at salget av nye boliger i oktober 2022 er 23 % under oktober 2021.Tallene fra Treindustrien viser samme tendens, og bekrefter kraftig oppbremsing i byggenæringen.
  • Usikkerhet og dramatisk kostnadsøkning på strøm treffer samtidig hardt, det er en alvorlig situasjon for arbeidsplasser og investeringer også i treindustrien, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien.
  • Flere store hjørnesteinsbedrifter i treindustrien har permittert eller varslet permitteringer, sier Finstad.
  • Eksporten av tømmer som råvarer er hittil i år på hele 1,7 millioner kubikk, som er 18,9 % opp sammenlignet med oktober i fjor.

– Dette viser en utvikling i helt feil retning, i lys av målet i Hurdalsplattformen om økt videreforedling i Norge, sier Finstad.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring