Manual worker's equipment at construction site without people.
Tekst
Jørn Wad
Publisert
26.aug.2019

Følg standard kontrakter og fjern bonuser

– Det krangles alt for mye i byggenæringen. Slike tvister koster enorme beløp, og er ikke produktive. Nå har vi tatt grep for å forsøke å stanse dem tidligere i prosessen. Dessuten mener jeg at vi må fjerne bonusordningen til prosjektlederne – de er ødeleggende.

Tore Strandskog er direktør for næringspolitikk i Nelfo, og er en opptatt herremann om dagen. Han tar seg likevel tid til en prat med Fremtidens Byggenæring på vei fra et møte til et annet i Brüssel:

Konflikter

– Det er ingen tvil om at det er alt for mange konflikter innenfor byggenæringen. Det er et sammensatt bilde som gjør at det blir slik, men vi må forsøke å gjøre noen grep for å minske konfliktnivået. Det er ødeleggende for oss alle – både økonomisk og samarbeidsmessig. En av grunnene til konfliktene, er nok en kombinasjon av at det er alt for mange kontraktsavvik. Man kan si at sjansen for konflikt øker i takt med antallet avvik man får i forhold til standardkontraktene. Når dette så blir «krydret» med stadig kortere byggetider og bonusordningene til prosjektlederne, er det ikke underlig at det av og til bærer galt av sted.

Tore Strandskog, direktør for næringspolitikk i Nelfo. Foto: Nelfo

– Hvorfor er det så lite anbefalingsverdig å gjøre avvik fra standardkontraktene?

– Fordi det lett kan gå ut over de litt mindre og kanskje svake selskapene som gjør en god jobb, men som ikke har råd eller tid til å vente på uendelige prosesser. Og siden prosjektlederne svært ofte har bonusordninger knyttet til å få det slik hans eller hennes oppdragsgiver ønsker, er det ikke merkelig at de av og til bruker «all the trics in the book» for å få ting på plass. Min personlige mening er at disse burde fjernes fullstendig, sier han med ettertrykk.

Løsninger

– Men hvordan kan man arbeide for færre rettstvister?

– Det er vi allerede i gang med. Vi har fått med oss flere av de større byggherrene i offentlig sektor, og heldigvis har advokatforeningen sagt seg villig til å administrere en ordning der vi så tidlig som mulig i en prosess som ser ut til å kunne låse seg, kan få på plass en meglingsordning. Det betyr igjen at vi er nødt til å utvikle gode meglere, og det er en prosess vi også er i gang med. Så når avvikene hoper seg opp mot slutten av et større byggeprosjekt, og det kan synes som om en konflikt er på trappene, er det meningen at vi skal kunne ha en meglingsordning som kan bidra til å løse eventuelle uoverensstemmelser før det kommer så langt som til rettsapparatet. Det er nemlig ingen vinnere i slike rettstvister, selv om det står mye penger på spill, og man kanskje kan tenke seg at det ville vært mye å hente på å «vinne». Om vi hadde hatt et meglingssystem som kunne ha bidratt til å løse konfliktene på et tidligere tidspunkt, ville alle blitt vinnere, sier han.

– Men det nytter vel ikke bare med megling?

– Neida, vi må jobbe på flere fronter. Blant annet er vi opptatt av å påvirke byggherrer og rådgivere, slik at det utvikles gode prosjekter som kan holdes innenfor standardkontraktene. Dersom vi hadde fått til det også, kjenner jeg meg overbevist om at vi hadde kunnet redusere antallet konflikter betydelig. Så det handler altså om bedre planlegging, mer fokus på standardkontrakter og til sist – bedre meglere om man skulle kjøre seg fast.

– Hvordan er dette arbeidet mottatt?

– Vi har vel mer eller mindre fått med oss alle vi har spurt på laget. Jeg tro de aller fleste nå innser at man ikke har noe å hente på det alt for høye konfliktnivået vi har sett i den siste tiden. Men kortere byggetider, mer stress og mange penger involvert, sier det seg selv at det lett kan oppstå gnisninger. Vi må rett og slett bli flinkere til å forutse mulige konflikter, og ta tak i dem før de bryter ut, sier Strandskog med overbevisning.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring