Snorre Treimo i Multiconsult og Hans Jakob Epland i Sitepartner. Foto: Multiconsult
Publisert: 05.06.2024 

Multiconsult styrker markedsposisjonen

Multiconsult overtar Sitepartner AS og styrker selskapets posisjon inn mot gjennomføringsfasen i bygg- og anleggsprosjekter. Med oppkjøpet vil Multiconsult være bedre posisjonert for totalprosjekter og kunne ta nye markedsandeler i dette markedet.

Sitepartner er et veldrevet selskap som i hovedsak opererer innen prosjekt- og byggeledelse. Selskapet ble etablert i 2015 og har sitt hovedkontor i Arendal. Selskapet har i dag 12 ansatte og med et nettverk med underleverandører deltar Sitepartner i prosjekter over hele Norge.

– Jeg er veldig glad for at Sitepartner velger å bli en del av Multiconsult-gruppen. Vi kjenner hverandre godt gjennom samarbeid i eksisterende prosjekter, som våre rammeavtaler med Statnett. Sammen etablerer vi oss som en tydelig aktør innen prosjekt- og byggeledelse med spisskompetanse innen oppfølging av elektrotekniske anlegg i byggefasen. Dette gjør at vi kan tilby våre kunder enda mer helhetlig tjenester i byggefasen, sier Snorre Treimo, direktør Energi & Industri i Multiconsult.

Multiconsult har en ambisjon om å kunne tilby tjenester i en større del av verdikjeden i de markedene selskapet opererer i. Med Sitepartner på laget skapes en god plattform for å ta nye markedsandeler og videre vekst gjennom prosjektets gjennomføringsfase.

Historisk sett har Sitepartners prosjektportefølje vært fokusert på transmisjon, men de har i de senere årene utvidet sitt virkefelt til også å inkludere baneprosjekter. Sitepartner og Multiconsult har en sammenfallende kundebase, men i ulike faser av prosjekter. Dette danner et godt grunnlag for vekst når selskapene samles under samme eier.

– For oss er Multiconsult en strategisk riktig og god eier for videre utvikling og vekst innen våre forretningsområder. Dette vil gi mulighet til å utvide vårt leveransspekter og vår kompetansebredde overfor våre kunder innen prosjekt- og byggeledelse. Våre konsulenter har høy faglig kompetanse og vil bidra positivt i felles prosjektportefølje, samt skape synergier på tvers av fagområdene. Vi er stolte av den merkevaren vi har bygget opp og ser nå frem til å forsterke og videreutvikle dette som en del av Multiconsult, sier Hans Jakob Epland, daglig leder i Sitepartner.

Aksjekjøpsavtalen mellom selskapene ble signert 4. juni 2024. Sitepartner vil inntil videre bli videreført som et selvstendig datterselskap av Multiconsult ASA.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring