Foto: Oslobygg KF
Publisert: 20.03.2024 

Første spadetak på nytt bygg til Haukåsen skole

Oslobygg KF har startet byggingen av nytt bygg til Haukåsen skole og barnehage. Skolen er planlagt ferdig til skolestart 2026.

– Nå setter vi spaden i jorda og starter byggingen av en ny spesialskole som skal huse både klasserom, terapi- og opplæringsbasseng, gymsal å barnehage. Hit vil det komme elever fra hele byen og det er bra at barn og ungdom kan være på samme skole fra barnehagealder og helt til og med videregående, sier Anita Leirvik North, (H), byråd for kultur og næring.

Nye Haukåsen skole og barnehage: En unik skole

Den nye skolen vil være bygget som en byomfattende 1–13 skole og vil erstatte den eksisterende skolen på Trosterud. Tomten, som tidligere huset gamle Stig skole, vil oppgraderes og tilpasses både elevene og nabolaget rundt. I tillegg vil den eksisterende spesialtannklinikken videreføres og ta imot pasienter fra skolen samt andre pasienter med spesielle behov.

Et viktig skoleprosjekt for Oslo kommune

Oslobygg vil bygge en åpen skolegård, uten gjerder, slik at området vil komme hele nabolaget til gode. I tillegg til alle fasilitetene som elevgruppen trenger, så vil det bygges et opplæringsbasseng og en gymsal som vil komme hele området til gode.

– Vi legger vekt på å skape et grønne og levende omgivelser for barna på skolen, og som vil komme nabolaget til gode, sier fungerende utbyggingsdirektør i Oslobygg KF, Ketil Asklien.

Prosjektet har ambisiøse miljømål med solceller, solfangere og blågrønt tak.

– Jeg kommer selv fra byggebransjen og har et stort hjerte for den miljøvennlige utviklingen vi ser i byggenæringen. Oslo kommune setter krav til og skal bygge bærekraftige bygg, til stadig mer utslippsfrie byggeplasser, og arkitekter og entreprenører svarer med innovasjon. Og Nye Haukåsen skole er selvfølgelig ikke et unntak, sier Anita Leirvik North, byråd for kultur og næring

Oppdraget med oppføring av en ny 1–13 skole med opplæringsbasseng og barnehage er tildelt Betonmast Romerike.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring