Illustrasjon: Arkitektkontoret GASA AS / Brick Visuals
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
16.feb.2021

Bygger torg og flerbrukshaller på Fjellhamar

En av Norges største barneskoler skal stå ferdig på Fjellhamar i januar 2023. Kommunen satser tungt på et levende og vitalt folkeliv rundt skolen.

Lørenskog kommune bygger blant annet ny barneskole, idrettsbygg og det som skal bli et hyggelig torg på det gamle industriområdet til BMI Icopal på Fjellhamar. På dagtid skal skolebygget, de to flerbrukshallene og svømmehallen brukes til undervisning. På ettermiddagene, kveldene og i helgene kommer det til å være ulike aktiviteter der.

Med dette får folk på Fjellhamar nye gode møteplasser som vil være sentrale i utviklingen av Fjellhamar og Lørenskog, opplyser kommunen.

– Folk er veldig positive. Jeg bor jo selv på Fjellhamar, så de kommer bort til meg og viser entusiasme og engasjement. Folk ønsker seg en ny skole. Det har vært diskutert i årevis lokalt. Den gamle skolen er veldig sliten. I samme slengen får de en ny, flott idrettshall, nye Fjellhamar arena, med fantastiske fasiliterer, særlig for håndballen. Dessuten kommer en flott, ny svømmehall, forteller Svein Rennan, daglig leder for Betonmast Romerike.

– Det er en veldig stor byggeplass. De ser at det skjer veldig mye. Jeg tror mange blir slått av å se hvr mye som faktisk skjer samtidig. Vi bygger på hele tomten, i praksis. Det er mye som blir gjort parallelt.

Stort og omfattende

Prosjektet gjennomføres som en samspillsentreprise med partnering, hvor Betonmast Romerike AS er totalentreprenør. Som byggherre har Lørenskog kommune samarbeidet med arkitekter, rådgivere og entreprenører i utviklingen av prosjektet helt fra forprosjektfasen. For å sikre at brukerne får funksjonelle bygg har prosjektteamet også hatt en omfattende brukerprosess gjennom hele prosjektet.

Illustrasjon: Arkitektkontoret GASA AS / Brick Visuals

– Vi vant oppdraget, med idrettsbygg og en jernbanekulvert. Dette skulle gjøres i en samspillsentreprise, så vi gikk da inn med tekniske entreprenører, rådgivere og arkitekt, samt landskapsarkitekt. Avtalen ble signert i februar 2019, og i første omgang var det mye arkitektsamarbeid, sammen med brukere og kommunen. Det handlet særlig om å få på plass en detaljert reguleringsplanen, sier Rennan.

– Betonmast har bygget mange komplekse bygg. Det er størrelsen på skolen som gjør dette mest utfordrende. Vi bygger en skole på 17.000 kvadratmeter., og i tillegg bygger vi et idrettsbygg med en flerbrukshall og svømmehall. Samtidigheten i alt dette, samt at vi skal gjøre mye arbaid i grunn, med infrastruktur, og jernbanekulvert, er en utfordring. Alt dette skal bygges, rett ved siden av hverandre, og kompleksiteten ligger i å velge rekkefølge.

– Det er et moderne bygg, med avanserte tekniske anlegg. Krav til svømmehall er også ganske omfattende. Vi er godt i gang med grunnarbeid og fundamentering. Det har vært en del utfordringer i grunnen. Det er temmelig dårlige grunnforhold, så arbeidene har vært langt mer utfordrende enn hva vi hadde sett for oss til å begynne med.

– Da vi begynte å regne gjennom dette, skjønte vi fort at vi måtte oppdimensjonere prosjektet. Dette er kostbart. Det er en velkjent metode; stålkjernepæler med ganske store dimensjoner ned i grunnen.

Bruker BIM og 4D-modellering

Betonmast har en kontrakt verd 1,2 milliarder kroner. Kun halvparten av summen til selve skolen. Resten går til blant annet flerbrukshaller, torg og jernbanekulvert.

– Vi kjører full BIM, men det er noen tegninger også. Det er ikke slik at det er veldig revolusjonerende lenger. Men tidene er annerleds. Nå har vi to som er BIM-koordinatoter på prosjektet. Kanskje er det litt spesielt at vi jobber med fremdriftsplanlegging, også. En såkalt 4D-planlegging. Det innebærer at vi knytter modellen opp mot fremdrftsplanen, som gjør at vi visuelt forstår hvordan bygget blir realisert – i tråd med fremdriftsplan. Vi visualiserer alle bygningselementene, men også alt rundt. Det betyr alle endringer under bygging, som kraner, gravemaskiner og anleggsveier.

– Alle endringer som skjer på anleggsplass blir på en måte med i modellen. Det er et flott presentasjonsverktøy. Du kan se avhengigheter, lettere enn ved å følge alle aktiviterer ellers. Det er et verktøy som kanskje er litt mindre brukt. 4D-planlegging handler om at vi knytter alt dette sammen, både for å presentere det bedre visuelt utad, og også for bedre å kunne planlegge avhengighetene.

I rute, økonomisk og tidsmessig

– Det har vært et veldig godt samarbeid med kommunen og alle partnerne våre. Det er blitt en veldig stor organisasjon, så det er mange mennesker involvert i prosjektet. Det er et genuint engasjement, et felles ønske om å få til noe som er faktisk bra. Det er mye energi, og mye lidenskap, i prosjektteamet.

– Vi er i rute, økonomisk og tidsmessig. Fundamenteringsarbeidene ble altså mer omfattende enn vi så for oss. Vi har imidlertid kunne ta dette inn i neste fase. Slik det ser ut nå, ligger vi godt an tidsmessig. Kostnadsmessig, også. Corona har ikke satt oss tilbake. Konsekvensen av pandemien har snarere vært at vi har organisert oss annerledes. Som for de fleste andre, er det blitt flere digitale møter for oss. Vi har innført noen tiltak, som har kostet litt mer. Vi trengte mer fasiliteter på brakkeriggen, og vi innførte mer omfattende renhold.

– Karantenereglene for utenlandske arbeidere har ikke rammet oss så langt, selv om vi holder et øye på det – også inn i 2021. så langt har selskaper med arbeidere fra røde land planlagt godt og praktisk. Det er planlagt slik at det også er folk som kan begynne å jobbe på nyåret, uten å måtte vente ut noen karantenetid.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring