Foto: DARK Arkitekter
Publisert: 23.06.2022 

Første byggetrinn i gang for Drammen Helsepark

Første byggetrinn av Drammen Helsepark er i gang. I 2025 skal det nye Drammen sykehus og de fire første byggene i Drammen Helsepark stå klare. – Et unikt prosjekt i norsk sammenheng. Det skal bli det åpenbare valget dersom man er innen helse- og omsorgssektoren, mener arkitektene bak.

Totalt vil Drammen Helsepark bestå av syv bygg skreddersydd for helsenæringen – og utgjøre ca. 100.000 kvadratmeter BTA, inkludert p-kjeller (85.000 kvadratmeter over bakkeplan). Sammen med det nye sykehuset skaper den nye helseparken en ny helsebydel på Brakerøya mellom Drammen og Lier.

Kunnskaps- og innovasjonsarena

Det som skal bli Europas mest komplette helse- og omsorgsklynge for utdanning, behandling og næringsutvikling vil fylles med utdanning- og forskningsinstitusjoner, sykehotell, næring og både offentlige og private virksomheter innenfor helse- og omsorgssektoren. På gateplan tilrettelegges det for utadvendt virksomhet som spisesteder, treningssenter, kafeer, blomsterbutikk, apotek m.m.

DARK Arkitekter og Zinc interiørarkitekter, begge del av DARK Design Group, har hatt en sentral rolle i skisseringen av Drammen Helsepark. Sammen har de tegnet plangrepet og skissert i alt syv bygg som er skreddersydde for helsenæringen. De har jobbet for at samlokaliseringen skal bidra til en sømløs pasientopplevelse, og for å skape en kunnskaps- og innovasjonsarena for aktørene i bransjen.

Illustrasjonen viser de fire byggene som inngår i første byggetrinn. Illustrasjon:

– Det er særlig sammensetningen av ulike helseaktører som er spesielt med Drammen Helsepark, altså klyngetankegangen og synergieffektene som skapes gjennom å konsentrere ulik spisskompetanse på et geografisk område, sier interiørarkitekt Guri Mo.

Arkitektene forklarer at alle valg i prosjektet er gjort med mennesket i sentrum, og mener prosjektets klare visjon og gjennomarbeidede konsept har skapt fordeler i planleggingen og skisseringen blant alle aktører involvert.

– Hvert bygg har en egen identitet med egne funksjoner og bruksmuligheter. Samtidig er det en enorm fleksibilitet i byggene. Det er rikt med fellesarealer, møtesentre og co-working arealer i flere av byggene og bruksområdet kan skaleres etter behov, legger Esbjørn Kjell, arkitekt i DARK Arkitekter, til.

I tillegg til DARK Arkitekter og Zinc, har Drammen Helsepark engasjert Probea og Rambøll i planleggingsfasen.

En ambisiøs miljøprofil

Sirkulærøkonomi og energieffektiv drift står sentralt i Drammen helsepark. Blant annet skal 30 000 teglstein og vinduer fra gamle industribygg på tomta rehabiliteres og gjenbrukes. Helseparken skal også tilknyttes Drammen Fjernvarme, noe som innebærer at byggene får bærekraftig kjøling gjennom utnyttelse av sjøvann. Samtlige bygg får grønne tak som er med på å minimere risiko for flom gjennom å magasinere regnvann.

– Miljøprofilen er ambisiøs. Krafttårnet er navnet på det høyeste bygget i Helseparken, og faktisk vil det være et av de høyeste byggene i hele Drammen. Her vil det være en praktfull takterrasse med fjordutsikt. Takarealet er tiltenkt å være åpent for alle, sier Kjell.

Daglig leder i Drammen Helsepark, Gøril Bergh, mener prosjektet er viktig for utviklingen både i Drammensregionen og utenfor.

– Prosjektet skal skape lokal stolthet, viderefører suksesshistorien Brakerøya har hatt for Drammensregionen, men samtidig legger til rette for næringsutvikling og innovasjon som kan skape effekter langt utenfor Drammen og Norge, sier Bergh.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring