Foto: Gilje Tre AS
Publisert
20.okt.2021

Flyt 2021: Kandidat til Byggenæringens Innovasjonspris 2021

– Vinduer og dører har blitt mer og mer et designelement, der utbyggere skreddersyr løsninger som produsentene må respondere på. Det vil si at hvert produkt er unikt og at konkurransekraft må bygges rundt raske prosesser, fleksibilitet og omstillingsevne. Gilje Tre AS har gjennom prosjekt Flyt 2021 klart nettopp dette.

Gilje Tre AS med kandidaten «Flyt 2021»

– Prosjekt 2021 er totalt fleksible prosessløsninger som gjør oss i stand til å tilby skreddersydde produkter til markedet på en svært kort tid (8,5 timer). Denne kunnskaps og teknologisatsningen har gitt et betydelig løft med hensyn på fleksibilitet, effektivitet og ledetid.

– Betydelig redusert syklustid, omstillingstid og ledetid har gitt bedriften økt kapasitet, lavere miljøpåvirkning, høyere automatiseringsgrad pr produsert enhet og redusert lagerbeholdning (reduksjon av varer i arbeid tilsvarende kroner 1.500.000 på 1 år).

– Hvorfor er løsningen innovativ og nyskapende?

– Siden det ikke finnes hyllevareteknologi som løser Gilje Tre sine effektivitetsbehov for å konkurrere i et stadig tøffere marked, har bedriften vært avhengig av å forske fram og utvikle nye produksjonsprosesser. Skal bedriften være konkurransedyktig i framtiden er fleksibilitet, totalleveranser og rask leveringstid viktige prestasjonskriterier. Hvert vindu og hver dør er unik, slik at produksjonsutstyret må respondere på dette variantspektret på en rask, adaptiv og effektiv måte. Adaptivt betyr at produksjonsutstyret må omstille seg raskt, lik en syklustid, i forhold til type produkt som skal produseres og effektiv håndtering mellom kritiske prosesser slik at ledetid kan reduseres. Når prosjektet er helt ferdigstilt vil Gilje med denne teknologiutviklingen vil være ledende i Norge og Europa produksjonsteknologisk.

– Produkter som kan industrialiseres på en effektiv måte kombinert med en generisk produksjonsprosess. Prosjektet er så nyskapende at forskningsrådet ønsket å støtte med både BIA og Skattefunn midler, Anvendbarheten for innovasjonen som gjøres i Gilje strekker seg langt utenfor bransjens grenser og kan som sagt være en ledestjerne for mange!

– Hvordan bidrar løsningen til en mer bærekraftig (miljø, økonomi, samfunn) og konkurransedyktig byggenæring med søkelys på klimaeffekt og sirkulær økonomi?

– Store deler av klodens produksjonsindustri er bygget rundt masseproduksjonskonseptet. Resultatet er at man overproduserer, noe som i seg selv er svært lite bærekraftig. Masseproduksjon baseres i stor grad på prognoser, prognoser er aldri helt treffsikre, dermed genererer denne produksjonsmåten unødvendig svinn og en stor miljøbelastning. Vi ønsker å bryte vei for en annen måte å praktisere tilvirkning på, en måte som gjør det logisk å lage bare én av hvert produkt. Alt skal være unikt og tilpasset kundens ønsker.

– Gilje har konkretisert dette i form av en nettbutikk uten standard produkter, slik at kunden kan bestille sine produkter 24-7 uten behov for videre prosessering. Vår nøkkel til suksess er å bruke verktøy fra lean filosofien. Ved å angripe hinder for skreddersøm vil man kunne gjøre det ulogiske logisk. Denne filosofien gjør at vi kan produsere mer for stadig mindre, noe som igjen reduserer klimaavtrykket bedriften setter.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring