Publisert
10.apr.2018

Fleksibel akustikkløsning sikrer konfidensialitet på kontoret

Når Sundtkvartalet i Oslo skulle åpne opp for 1500 nye kontorplasser, var både rom til rom isolering og lydabsorbsjon i fokus for å sikre at konfidensiell informasjon ikke kan overhøres av uvedkommende. Løsningen falt derfor på 31.000 m2 med akustikkhimlingen Rockfon Sonar dB. Sundtkvartalet er på 33.000 kvadratmeter, fordelt over fem etasjer, og har en […]

Når Sundtkvartalet i Oslo skulle åpne opp for 1500 nye kontorplasser, var både rom til rom isolering og lydabsorbsjon i fokus for å sikre at konfidensiell informasjon ikke kan overhøres av uvedkommende. Løsningen falt derfor på 31.000 m2 med akustikkhimlingen Rockfon Sonar dB.

Sundtkvartalet er på 33.000 kvadratmeter, fordelt over fem etasjer, og har en kapasitet på 1500 arbeidsplasser. I bygningen myldrer det derfor av mennesker, og gode akustikkløsninger er grunnleggende for å kunne romme forskjellige aktiviteter, og samtidig sørge for at de ansatte beholder konsentrasjonen og trivselen på arbeidsplassen.

For med folk som går frem og tilbake for å hente kaffe, går på WC eller henter papir på printerrommet, er det lett å bli avbrutt i arbeidet og la tankene flyte andre steder. Faktisk viser forskning hele 66 prosent fall i ansattes generelle arbeidspresentasjon som følge av forstyrrende støy[i].

Sikrer lydabsorpsjon og -isolering.

Men for å sikre et godt lydmiljø, er det ikke nok å bare sette opp en alminnelig vegg mellom kontorene, forteller daglig leder Jonny Aas fra Rockfon, produsent av akustiske himlinger:

– Det er en ganske vanlig misforståelse å tro at hvis en samtale foregår bak lukkede dører at den er privat, men dette er ikke alltid tilfelle. Lyden kan forplante seg fra ett område til et annet gjennom dører, vegger, gulv og luftekanaler. Det er derfor viktig med lydabsorbsjon i hvert enkelt rom, men også rom til rom isolering for å skape det optimale arbeidsmiljø, sier han.

Løsningen i kontorlokalene i Sundtkvartalet falt derfor på 31.000 kvadratmeter av akustikkhimlingen Rockfon Sonar dB 42, som kombinerer både lydisolering og lydabsorbsjon, og som i tillegg er kjent for høy lysrefleksjon. Tallet 42 står for graden av lydabsorbsjon og -isolasjon, der skalaen i sortimentet går fra 35 til 46 dB – alt etter ulike krav til rom til rom isolering.

Designfleksibilitet

Den valgte akustikkhimlingen gjorde det dermed mulig å skape det optimale arbeidsmiljø, forteller prosjektansvarlig for Sundtkvartalet Geir Graff-Kallevåg fra Entra:

– Vi valgte å bruke lydhimling fremfor en alminnelig himling siden det ble lettere å tilfredsstille lydkravene både i og mellom rommene. Lydmiljøet i Sundtkvartalet er noe leietakerne har gitt gode tilbakemeldinger på, og lydisoleringen gjør at de kan stole på at en fortrolig samtale faktisk forblir fortrolig. Akustikkhimlingen gir i tillegg stor designfleksibilitet til ulike rominndelinger, og dette er veldig praktisk mht. senere ombygging av kontorene.

Utbyggerne Entra og Skanska CDN hadde også høye miljøambisjoner for prosjektet med energiklasse A, passivhus og sertifisering etter BREEAM-NOR Excellent, og dette stilte krav til valg av byggematerialene:

– For å innfri kravene til sertifisering etter BREEAM-NOR Excellent, er man nødt til å stille høye krav til valg av materialer. Alle valgte materialer i bygningen oppfyller derfor visse miljøkrav og bidrar til en energieffektiv, holdbar og bærekraftig bygning, sier Graff-Kallevåg.

Akustikkhimlingen Rockfon Sonar dB 42, med god lydabsorbsjon og -isolasjon, høy lysrefleksjon, og stor designfleksibilitet, er derfor den ideelle løsningen for kontorlokaler, slik at ansatte beholder både konsentrasjon og trivsel på arbeidsplassen.

[i] Kilde: WGBC, Building the Business Case: Health, Wellbeing and Productivity in Green Offices, oktober 2016.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring