Foto: Støren Treindustri
Emner
Publisert
10.aug.2021

Får tilgang til den beste kompetansen innen trebygg

Støren Treindustri AS utvikler bærekraftige og innovative høye trebygg. - Det er avgjørende med tilgang til forskningsfronten for å utvikle optimale løsninger, sier Rune Johnsen, leder for Støren Treindustri.

Bedriften har fått 6,6 mill. kroner fra ordningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) til prosjektet Bærekraftige og innovative trebygg opptil 8 etasjer med bindingsverk. 

Lite kunnskap om vanlige høyhus i tre

– Boligbygg i tre begrenser seg i dag ofte til bygg med opptil tre-fire etasjer. Utover dette har det blitt oppført noen signalbygg i tre som går helt opp i 18 etasjer. Disse har skapt stor interesse for bygging med tre, men det har vært lite oppmerksomhet om trebygg med mer vanlige etasjeantall, forklarer Rune Johnsen, administrerende direktør i Støren Treindustri AS.

De ønsker derfor å utvikle løsninger for norske trehus på fem til åtte etasjer. Disse skal tilfredsstille alle tekniske krav og gjøre det mulig å produsere store volum med god lønnsomhet.

– Kort sagt skal vi utvikle bærekraftige og innovative trebygg basert på lokale, kortreiste råvarer med lavt CO2-avtrykk, forklarer Johnsen.

Forskning er avgjørende

–  Dette innovasjonsprosjektet gir oss mulighet til å gjennomføre prosjektet og til å involvere regionale og nasjonale FoU-miljøer, i tillegg til intern kompetanse og ressurser. Slik kan vi utvikle løsninger til beste for norsk treindustri og for resten av verdikjeden i skog og tre, fastslår Johnsen.

Foto: Støren Treindustri

FoU-partnerne i prosjektet skal, sammen med deltakerbedriftene, samle all tilgjengelig kompetanse innen de ulike fagområdene. De skal også utvikle nye og innovative løsninger for de definerte behovene.

– Innovasjonsmidlene fra Forskningsrådet gir oss tilgang til landets fremste kompetanse innen bygg og trekonstruksjoner. I tillegg får vi mulighet til å se på en helhetlig løsning for denne type bygg, selv om kompleksiteten er stor og at det tar tid å svare på utfordringene våre.

– Vi har knyttet til oss den fremste byggkompetansen fra SINTEF Community i prosjektet og har også dialog og samarbeid også med NTNU og Treteknisk Institutt gjennom vår deltakelse i klyngeprosjektet WoodWorks! Cluster i Midt-Norge, opplyser Johnsen.

Johnsen vil også gjerne oppfordre politikerne til å øremerke midler gjennom Forskningsrådet for prosjekter innen skog og tre.

– Vi tenker da spesielt på prosjekter innen miljøvennlige trebygg, som er en viktig del av løsningen for å oppnå Norges klimamål frem mot både 2030 og 2050, sier han.

Fakta: Bærekraftige og innovative trebygg opptil 8 etasjer med bindingsverk
  • Partnere: SINTEF Community, Veidekke Entreprenør, Kjeldstad Trelast
  • Prosjektperiode: 202023
  • Søknadstype: Innovasjonsprosjekt i næringslivet
  • Tildelt: 6,6 mill. kroner
Tips fra Rune Johnsen

Ta kontakt med Forskningsrådets regionale representant(er) for å få informasjon om hvilke muligheter som finnes for den idéen eller det prosjektet dere ønsker å søke om støtte til. De kan gi god informasjon om prosessen og råd om hva som er viktig for å levere en god søknad, som har mulighet til å komme igjennom et trangt nåløye og ikke minst å etablere direkte kontakt med rådgivere sentralt i Forskningsrådet.

Vær forberedt på at søknadsprosessen krever en del tid og andre ressurser, men lykkes man så står det et kompetent virkemiddelapparat klare til å hjelpe dere.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring