Fra venstre: Prosjektleder i OBOS Hanne Løvbrøtte, byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen og konserndirektør i OBOS Arne Baumann. Foto: Ida Rydeng/Oslo kommune
Publisert: 07.07.2022 

Endelig klart for grønn landsby på Furuset

Furuset Urban Village er et bærekraftig boligprosjekt som peker ut en ny retning for hvordan vi velger å bo. Det blir en liten landsby hvor det er lett å bli kjent med naboene, der det er rimelige boliger og hvor bærekraft og kollektive løsninger blir selve navet i bomiljøet.

Prosjektet ligger helt i front på miljø og klima, både med materialbruk og energieffektivitet, og regnes som et internasjonalt forbildeprosjekt.

– OBOS sitt prosjekt bidrar til grønn og innovativ byutvikling akkurat slik vi ønsker oss. Bærekraftig materialbruk og fornybare energi sammen med nye boformer og gode sosiale kvaliteter er viktig for framtidens boligutbygging, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

– Potensielle beboere har fått gi innspill til hvordan de helst vil bo og hvordan de ønsker å dele fellesarealer med andre. Naboer har kommet med ønsker for hvordan boligene kan spille på lag med nabolag og eksisterende bebyggelse rundt, sier konserndirektør Arne Baumann i OBOS.

Design for økt livskvalitet og fellesskap

Furuset Urban Village har som mål å utvikle et borettslag som fremmer livskvalitet og motvirker ensomhet. Prosjektet er designet for møter mellom mennesker og sosialt fellesskap som forskning viser kan gi økt tilhørighet og fordeler som økt levealder.

Furuset Urban Village. Illustrasjon: LPO Arkitekter

Miljøkravene er løst gjennom ambisiøse svar på energi og materialbruk. Tak og fasader er kledd med fargerike solcellepaneler og konstruksjoner med mest mulig trevirke og gjenbruksmateriale. Byggene er selvforsynte med strøm og varmen kommer fra fjernvarme med energibrønner. Prosjektet har ingen private parkeringsplasser og bygget vil oppnå nært nullutslipp.

Hagen og veksthuset har plass for dyrking og er et sted å treffe naboene. Felles vaskestue med kjøkken blir det sosiale treffpunktet i hvert hus. Gjesteleilighet og mobilitetsrom kan deles av alle beboerne. Nærmiljøhuset og amfitorget mot bygata tilhører borettslaget, men vil deles med alle i nabolaget.

– God bokvalitet er viktig for folks trivsel, og dette prosjektet strekker seg langt for å skape gode møteplasser for nabolaget. I tillegg legger prosjektet til rette for nye boformer og en rimeligere inngangsbillett til boligmarkedet, sier byråden.

– Her kan det bo alle slags mennesker som ønsker mer fellesskap enn i vanlige boligprosjekter. Du kan velge å bo i en helt vanlig leilighet eller i bofellesskap og alle vil ha tilgang til fellesrommene, utdyper Arne Baumann.

Totalt vil det bli ca. 70 leiligheter med fellesarealer fordelt på tre bygg. OBOS har over tid testet nye løsninger i sin Living Lab på Vollebekk. Erfaringer og løsninger derfra er brukt inn i planleggingen av Urban Village på Furuset. Det planlegges blant annet fleksible leiligheter, et nærmiljøhus med tilhørende veksthus som beboerne og nabolaget kan bruke samt et frodig gårdsrom. Det blir mulig å kjøpe bolig med boligkjøpsmodellene OBOS DelEie og Bostart her, noe som gir en rimeligere inngangsbillett til boligmarkedet.

– Grundig medvirkning har gitt oss god kunnskap, og mange av innspillene legger sammen med erfaringer fra OBOS Living Lab føringer for hvordan vi utformer prosjektet. Furuset Urban Village blir en viktig og integrert del av den nye bygata. Både grønn, sosial og økonomisk bærekraft skal spille på lag, forteller prosjektleder Hanne Løvbrøtte i OBOS.

Om konkurransen Reinventing Cities

Furuset Urban Village har vært en del av den internasjonale konkurransen «Reinventing Cities». Konkurransen har vært gjennomført i 14 storbyer over hele verden. I 2018 deltok Oslo kommune i konkurransen med to tomter, en på Furuset og en på Stovner. OBOS og et stort team vant i 2019 muligheten til å realisere sitt prosjekt på tomten på Furuset, og forpliktet seg til å bygge et ambisiøst boligprosjekt her.

Målet er at prosjektet skal gi retning for hvordan vi kan bo i framtiden. Det ble stilt strenge miljøkrav til vinnerbidraget, i tillegg til at boligene skal utformes med kvaliteter som bidrar til sosiale møteplasser for beboerne og fremmer livskvalitet. Oslo bystyre vedtok nylig salg av tomten på Furuset til OBOS slik at prosjektet kan realiseres. Byggestart er planlagt i 2023.

– Gjennom denne konkurransen ser man hvordan kommuner og boligutviklere sammen kan bidra til nyskapende boligprosjekter, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring