De beste kontorlokalene trekker til seg de beste talentene

Partner hos Akershus Eiendom, Trond Aslaksen, sier attraktive kontorlokaler er viktige for å rekruttere talenter.

– Kravene til kvalitet og fleksibilitet har økt, og derfor må eiendomsutviklere nå investere mer i fysiske forbedringer av et bygg, for å kunne tilby lokaler som er attraktive nok for en leietager. Leietagere i dag er opptatt av kontorlokaler som fungerer som et salgspunkt, fordi kontorene er viktig for å rekruttere talentene. Urbane kvaliteter og tilbud er da veldig attraktivt. Det er stor konkurranse om de beste hodene i alle typer teknologi- og konsulent-bransjer, og Bjørvika og områdene rundt er nå det viktigste området for nyetableringer. For første gang i historien er det nå fem generasjoner av arbeidsstyrken som er i jobb, og det vil være forskjellige behov som må dekkes. Likevel forventer både 25-åringene og 55-åringene mye av det samme av en arbeidsplass. Arbeidsplassen har blitt en viktig sosial arena for alle, sier Trond Aslaksen, partner transaksjoner og utleie, om leietakeres behov i Oslo og Akershus.

Akershus Eiendom er et av landets største meglerhus og leverer tjenester innen transaksjoner, utleie, leietakerrådgivning, analyse og verdivurdering av næringseiendom.

Urban lokasjon: Gjør kontorlokalene mer attraktive

Kontorlokalene må ikke bare fungere godt i seg selv, de må i tillegg ha en lokasjon som er interessant for bedriftens ansatte, forteller Aslaksen.

– Urbane kvaliteter er viktige. Det har uten tvil vært en trend siste årene at talent-selskapene trekker mot sentrum, og de har stor betalingsvilje for å sikre seg de beste kontorlokalene, sier Trond Aslaksen.

Når noen typer bedrifter samler seg i sentrum, er det naturlig nok andre som forsvinner ut.

– Flere og flere større offentlige virksomheter blir presset ut til områdene rundt sentrum, hvor de kan finne rimeligere lokaler. Dessuten er de ofte mer interessert i å lokalisere seg i nybygg. I Oslo sentrum er det få rimelige nybygg tilgjengelige, sier han.

Interiørarkitekter blir oftere involvert

Trond Aslaksen forteller at flere utleieprosjekter nå involverer interiørarkitekter, noe som ikke var like vanlig for 10 år siden.

– Mange av de store brukerne og leietakerne har med sine egne interiørarkitekter for å skreddersy og forme kontorlokalene for flere funksjoner og aktivIteter på arbeidsplassen, sier han.

Partner hos Akershus Eiendom, Trond Aslaksen, sier attraktive kontorlokaler er viktige for å rekruttere talenter.
Partner hos Akershus Eiendom, Trond Aslaksen, sier attraktive kontorlokaler er viktige for å rekruttere talenter.
Foto: Akershus Eiendom

Det mange ønsker nå er kontorlokaler utformet som såkalte ringer-i-vannet-konsepter, sier han.

– Leietakerne er opptatt av å gi de ansatte både rom for sosial aktivitet, stille områder for konsentrasjon og områder for inspirasjon og kreativitet, sier han.

Kontor som service vokser hurtig

Ifølge nye tall fra Akershus Eiendom, er rundt 1,5 prosent av kontorlokaler i Oslo allerede kontor som service arealer. Åpningen av det 8000 kvadratmeter store coworking-bygget Epicenter i Oslo i fjor sommer, er et konkret eksempel på hvordan mange virksomheter nå ønsker å organisere sin drift på andre måter. Til nå har Fjong, Rema 1000, Bertel O. Steen, Ergo Ego, Digital Opptur, Result Nordics og Optin Bank flyttet inn.

– Akkurat her har nok ikke eiendomsutviklingsbransjen fulgt helt med på utviklingen og den sterke etterspørselen. Når mennesker fra forskjellige bransjer møter hverandre i andre typer kontor-former, så bidrar det til innovasjon og samhandling. Likevel kan det jo diskuteres hvor godt alle slike cowork-konsepter fungerer. Her er nok variasjonen i nytteverdi veldig stor, sier Trond Aslaksen.

Åpenplan-trenden fortsetter: Men miljøaspektet blir mer viktig

Både flere offentlige og private leietakere sitter mer åpent, fordi det er energisparende og kostnadsbesparende.

– Ofte hadde offentlige kontor-brukere 30 til 40 kvadratmeter per hode tidligere, men etter direktivet til Sanner, skulle man etterstrebe 23 kvadratmeter, sier Trond Aslaksen.

– Påvirker ny teknologi måten leietakerne bruker lokalene på?

– Flere foretak tar i bruk ny teknologi, som apper, til å booke møterom, til sikkerhet og adgangskontroll. Men ikke minst til å melde inn om noe ikke fungerer: Slik som en lampe som har sluttet å lyse, sier han. Dette gir en bedre brukerne av et bygg en bedre og mer sømløs kundeopplevelse.

Aslaksen tror miljøvennlighet og bærekraft blir en grunnplanke i ethvert kontorlokale i fremtiden.

–  Det har vært lite fokus på dette tidligere, men bærekraft blir mer viktig fremover. Energieffektivitet i et bygg, hvordan lokasjonen er knyttet til knutepunkter, transport og avfallshåndtering er relevant i denne sammenhengen. På investorsiden blir anerkjente miljøsertifiseringer av bygg mer etterspurt, slik som BREEAM-sertifiseringer, sier Aslaksen.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring