Nikolai Halle. Foto: Cobuilder
Emner
Publisert
01.sep.2021

Cobuilder styrker laget: Henter inn nye eksperter for å følge opp det norske markedet

Cobuilder henter inn Nikolai Halle som ny Strategisk salgssjef og Thomas Ingvaldsen som BIM Platform Manager.

Nikolai Halle kommer fra stillingen Nordisk salgssjef i Etex og har god innsikt i behovene til aktørene i byggebransjen.

– Flere av utfordringene i byggenæringen skyldes systemer utviklet i siloer og begrenset kommunikasjon mellom aktørene. Med basis i data og et felles digitalt språk er jeg overbevist om at vi kan løse mye, også utfordringer knyttet til bærekraft og sirkularitet, sier Nikolai Halle.

Thomas Ingvaldsen. Foto: Cobuilder

– Derfor var det ikke vanskelig å takke ja da jeg fikk muligheten til å kunne bistå aktørene i det norske markedet i deres digitaliseringsinnsats.

Thomas Ingvaldsen er utdannet byggingeniør og BIM-teknikker.

– Min første jobb var som tømrer. Det var etter fullført svenneprøve jeg fant ut at jeg ønsket å lære mer om byggebransjen, og det var naturlig for meg å etter hvert rette fokuset mot BIM, sier Thomas Ingvaldsen.

– Bruk av geometriske modeller som en del av BIM er godt innarbeidet i den norske byggebransjen, men jeg synes at bedre styring av digitale data er helt avgjørende for å få ut det fulle potensialet i bygningsinformasjonsmodellering. Jeg ser fram til å kunne delta aktivt i denne utviklingen.

Cobuilder er godt kjent på hjemmemarkedet, og jobber med alle de viktigste aktørene i Norge. I de siste årene har den norske bedriften også etablert seg i flere europeiske land.

– Vi har hatt en jevn vekst, både hjemme og internasjonalt, sier Lars Fredenlund, adm.dir. i Cobuilder.

– I år har vi ansatt over 20 nye medarbeidere i våre datterselskaper i utlandet, men det er viktig å også kunne følge opp det norske markedet på en god måte. Derfor er vi svært fornøyde med å få Nikolai Halle og Thomas Ingvaldsen med på laget.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring