Foto: Statsbygg
Emner
Publisert
08.feb.2021

Bygger nytt for Nasjonalbiblioteket

To nye bygg i Mo i Rana vil gjøre Nasjonalbibliotekets arbeid med digitalisering og bevaring lettere – og livet enda vanskeligere for uønskede innsekter.

Nasjonalbiblioteket har økt bemanningen med 70 nye ansatte. Det gir betraktelig økt kapasitet til å digitalisere slik at norsk kulturarv kan bli tilgjengelig i digital form.

I tillegg skal store mengder arkivmateriale inn i sikringsmagasinene i fjellhallene i Mo i Rana.

For å få på plass denne store satsingen er Statsbygg nå i gang med neste byggetrinn for Nasjonalbiblioteket, som består av de nye byggene Automatlager 3 og Sukkerbiten. De nye byggene øker Nasjonalbibliotekets areal med totalt 4700 kvadratmeter.

– Byggene skal dekke Nasjonalbibliotekets behov for økt digitaliseringsareal, og legge til rette for en sikker og effektiv logistikk for mottak av materiale fra arkiv, bibliotek og museum fra hele landet, sier byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg.

Skjeggkre ingen adgang

Sukkerbiten blir et kontorbygg over to etasjer hvor det skal etableres 15 lyddigitaliseringsstudioer, kontorarbeidsplasser, serviceverksted og et mellomlager for avspillingsutstyr. Automatlager 3 blir et 14 meter høyt bygg med tre etasjer.

– Her lages det et nytt logistikksenter med frysekapasitet for alt materiale som skal inn til biblioteket. Nedfrysingen av materiale er et viktig tiltak for å redusere risikoen for å få skadedyr som skjeggkre inn i Nasjonalbiblioteket samlinger, sier Tunstad.

Skjeggkre kan spise og ødelegge papir. Nasjonalbiblioteket har heldigvis ikke funnet skjeggkre i sikringsmagasinene, men for å redusere risiko for skade på materiale innførte Nasjonalbiblioteket allerede i 2016 blant annet frysing av alt arkivverdig materiale som skal inn i sikringsmagasinene og av bøker og tidsskrifter i depotavdelingen. Det siste året er det ikke gjort nye funn av skjeggkre.

– Det nye logistikksenteret gir en betydelig økt frysekapasitet, og en forenklet logistikk som innebærer at tiden for innlasting i arkivmagasin mer enn halveres, sier Tunstad.

Byggherredirektøren understreker også at det settes tydelige krav til miljø i prosjektet.

– Byggingen skal baseres på energieffektive løsninger og bygningskomponenter. Overskuddsvarme fra fjellanlegget skal vurderes gjenbrukt i de nye arealene, sier Tunstad.

Utlysingen av konkurransen finner du her.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring