Foto: Julia Naglestad for Fremtidens Byggenæring
Publisert: 30.05.2024 

Bygger kommunen skoler for fremtiden?

De neste årene skal det bygges over 450 nye skoler og barnehager rundt om i landet. Disse må bygges på en måte som vesentlig reduserer ressursforbruket, gjør minst mulig skade på klima og natur, og bidrar til å få fart på sirkulære verdikjeder, skriver Cathrine Pia Lund.

Dette er en kronikk av Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremtidens skolebygg må bygges med klima, natur og miljø i høysetet. Samtidig må de garantere et trygt og godt innemiljø for barn og ansatte. Det er det bred enighet om. Når det i tiden fremover skal bygges over 450 skoler og barnehager i norske kommuner, hvordan griper vi denne muligheten?

Regjeringen har foreslått nye retningslinjer for klima og energi, og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen understreker kommunenes viktige rolle i å kutte utslipp. Med offentlige innkjøp på 740 milliarder kroner og nye skjerpede anskaffelsesregler, kan det offentlige drive den grønne omstillingen effektivt – dersom pengene brukes riktig.

Så hvordan gjør vi det enklere å stille gode krav til klima- og miljøtiltak når det skal bygges og rehabiliteres i kommunen? Hvordan reduserer vi bruken av skadelige kjemikalier, og sikrer et godt innemiljø og bygg som står seg over tid? Og hvilken rolle spiller politisk ledelse i kommunene i denne utviklingen?

Grønne anskaffelser fordrer at innkjøpere både har kapasitet og kompetanse til å stille ambisiøse klima- og miljøkrav til alt kommunen kjøper inn. Dette er dessverre ikke alltid tilfelle, og flere rapporter viser at den offentlige innkjøpsmakten ikke utnyttes godt nok i dag. Presset kommuneøkonomi og stadig flere krav til effektivisering, gjør behovet for forenkling og standardisering tydelig. Mange søknader om klimasats-støtte for blant annet offentlige anskaffelser understreker dette.

Statsråd Bjelland Eriksen har lovet at staten skal hjelpe kommunene med kunnskap, informasjon og rettledning. Det enkleste og mest tilgjengelige tiltaket i denne sammenheng er å ta i bruk myndighetenes eget miljømerke, Svanemerket, eller tilsvarende merkeordninger. Heldigvis er det flere kommuner som viser vei og er til inspirasjon på dette feltet. Blant annet Harstad kommune, som nylig åpnet verdens nordligste svanemerkede barnehage, og Asker kommune, som halverte CO2-utslippet ved bygging av Torvbråten skole.

Aldri før har det blitt bygget så mange miljøvennlige bygg i Norge. Det er veldig bra. Samtidig må kommunene nå vise politisk lederskap, helhetstankegang og vilje til å jobbe systematisk for å oppnå ambisiøse krav til klima og miljø. Slik sikrer vi de beste skolene og barnehagene for klima, miljø, natur, barna våre og fremtiden.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring