Foto: Nomiko AS
Publisert
06.nov.2019

Byggavfallskonferansen 2020: avfallsforebygging og materialgjenvinning

Byggavfallskonferansen 2020 arrangeres i Oslo kongressenter 4. og 5. februar. Arrangørene venter 300 deltakere når konferansen arrangeres for 12. år på rad. Hovedtemaene er avfallsforebygging og materialgjenvinning. Programmet er nå offentliggjort og påmeldingen har åpnet.

Sverre Valde, som er sekretariat- og møteleder for konferansen, sier at Byggavfallskonferansen 2020 i stor grad vil se på hvordan de ulike aktørene kan lykkes med avfallsminimering og materialgjenvinning i praksis.

– Det er et paradoks at vi fortsetter overforforbruket av våre begrensede ressurser samtidig som «alle» snakker om det grønne skiftet og sirkulær økonomi. Vi ønsker å skape en møteplass hvor arkitekter, rådgivere, entreprenører, avfallsaktører og myndigheter møtes for å diskutere konkrete løsninger. Det har vi fått godt til på den kommende konferansen sier Valde.

Konferansen åpnes av klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Over 20 foredragsholdere skal i aksjon og disse vil i tillegg til det overnevnte ta for seg problemer knyttet til ombruk av betong og anleggsavfall, digitalisering og aktualiteter om miljøgifter og asbest i bygg og anlegg.

– Tilbakemeldingene etter tidligere Byggavfallskonferanser viser at deltakerne jevnt over er svært fornøyde med konferansen og at den gir dem oppdatert kunnskap som er aktuell i deres hverdag. Det føler jeg meg trygg på at vi har lyktes med også denne gangen samtidig som vi tillater oss å se litt inn i krystallkulen, avslutter Sverre Valde.

Konferansen arrangeres av Miljødirektoratet, BNL, MEF, Nelfo, NFFA, Norsk Industri, RENAS og RIF. Nomiko er sekretariat. Se her for fullstendig program.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring