Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring
Tekst
Lars Holm
Publisert
20.okt.2021

Bygg Reis Deg 2021

Bygg Reis Deg arrangeres 20. - 23. oktober 2021 på Norges Varemesse i Lillestrøm. Med over 370 utstillere fra hele næringen presenteres det meste av løsninger innen bygg, bolig og anlegg for over 40 000 bygginteresserte besøkende. Nytt av året er også endrede åpningstider etter ønske fra de besøkende i 2019.

Nytt av året er at Bygg Reis Deg har produsert en digital messeplattform. Med den nye digitale messeplattformen ønsker Bygg Reis deg å nå ut til flere enn noensinne, der målgruppene er alle ansatte i byggenæringen og at disse skal få faglig relevant påfyll og informasjon.

– Den nye plattformen gjør det mulig å sende live fra messen, sier Gunnar Glavin Nybø, Administrerende direktør for Bygg Reis Deg.

– Her vil vi publisere nyheter og ha dekning fra stander rundt om på messen. Vi vil også kjøre live-studio med Eirik Normann Hansen som konferansier. Hansen er kjent som en som har teknisk innsikt og med formidable formidlingsevner, vi har store forventninger til dette. I tillegg legger vi opp til at alle seminarscener kommer live på plattformen, eller i opptak. Plattformen er åpen fra 1. oktober og alt som publiseres vil ligge ute på plattformen i 12 måneder. Målet med appen er at verdien av å delta på Bygg Reis Deg øker, og at vi når ut til et større marked.

Bærekraft er hovedsaken

Hovedtematikken for årets messe er hvordan en kan bidra til en mer bærekraftig byggenæring.

– Seminarene vil dreie seg om bedre produksjonsprosesser, hvordan disse kan støttes av digitale løsninger og verktøy, samt nye innovative løsninger som utvikles i og for næringen, sier Nybø.

– Summen av dette skal bli en mer bærekraftig byggenæring der hensynene til miljø og storsamfunnet blir stadig viktigere. Mer effektivitet vil jo også si mindre svinn og mer bunnlinje, samt at vi vil vise at en kan få mer bygg for pengene når bygging skjer bærekraftig.

Innovasjonsprisen

Byggenæringens Innovasjonspris ble etablert av Bygg Reis Deg i 2011. Hensikten med prisen er å fremheve innovative aktører i næringen som bidrar til økt konkurransekraft og verdiskapning. Prisen deles ut til en bedrift, organisasjon eler et team som har gjort en spesiell innsats knyttet til innovative prosesser, produkter eller tjenester som bidrar til en mer bærekraftig og konkurransedyktig byggenæring. Et kriterie er at løsningen skal være funksjonell og ha dokumentert økt konkurransekraft og verdiskapning.

– Erfaringen med å introdusere Byggenæringens innovasjonspris viser at det er fryktelig mange bra prosesser, ideer og produkter som utvikles i norsk byggenæring, sier Nybø.

– Denne konkurransen viser at i næringen florerer det med løsninger, prosesser, teknologi og produkter som gir mer bærekraftige og lønnsomme byggeprosjekt. Næringen utvikler stadig flere og bedre produkter og tjenester som er viktige å få tatt i bruk, og dette vil Bygg Reis Deg være en bidragsyter for.

Digital Arena

Bygg Reis Deg introduserte Digital Arena under forrige messe i 2017, og viderefører denne også i år.

– Sammen BIM Verdi videreutvikler vi Digital Arena i 2021, forteller Nybø.

– Her presenterer vi lønnsomme digitale prosjekter som skal gi de besøkende innsikt i hvordan de kan oppnå bedre økonomisk effekt av sine digitaliseringsprosjekter.

Det Norske Byggemøtet

Alle seminarer- og konferanser presenteres under Det Norske Byggemøtet. Målet er å utvikle Bygg Reis Deg fra å være utstillingsarena til en utviklingsarena for alle profesjoner i bedriftene i byggenæringen.

– I år har vi valgt å legge alle møter og seminarer til Hall A, dette gir mer umiddelbar oversikt over denne aktiviteten. Det Norske Byggemøtet er en møteplass for alle bransjer, roller og faser i byggenæringen. Her er det åpent for utstillere og bransjeorganisasjoner til å arrangere egne innlegg som er nyttig for fellesskapet og som bidrar til felles kunnskap på tvers av fagområder. Et mål er også at dette bidrar til økt kunnskap om hvordan man kan ta i bruk dagens og fremtidens løsninger for å få mer effektive, lønnsomme og bærekraftige byggeprosjekt, avslutter Nybø.

Fakta:

Hvor: Norges Varemesse, Lillestrøm

Når: 20. - 23. oktober 2021

Nye åpningstider: Onsdag 09.00 – 18.00

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring