Foto: iStock
Tekst
Lars Holm
Publisert
03.nov.2020

Boligprodusentene: Salg opp, oppstart henger igjen

Mens 2019 var et foreløpig bunnår for salg og igangsetting av nye boliger, så har 2020 bedret seg til tross for koronasituasjonen. Boligprodusentene ser likevel fremover og satser på grønn boligbygging.

Salgstallene for nye boliger viser at markedet er i klar oppgang. Salget i august 2020 var 40 prosent høyere enn i august 2019. Samtidig viser tallene at igangsetting i august i år ikke holder følge, den er hittil i år det laveste som er registrert siden 2010.

– Det stemmer at salgstallene viser at markedet etter sommeren er i klar bedring, sier Per Jæger, Administrerende direktør i Boligprodusentene.

– Samtidig viser tallene at igangsetting bare var 22 prosent høyere enn i fjor, men da må en også huske at fjoråret var et all - time bunnår.

Tilrettelegging for nye prosjekt

Hittil i år er imidlertid saken en helt annen. Hele 2020 sett under ett så er salget 14 prosent lavere enn samme periode i fjor, mens igangsetting av nye boliger er 13 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor.

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.
Foto: Johnny Syversen

– Her ser vi helt klart effekten av koronakrisen, men det er nok ikke hele forklaringen, sier Jæger.

– Vi må tilføre markedet nye boligprosjekter, og dette gjøres best ved at kommunene bidrar med nye reguleringsplaner i pressområdene. Gjennom raskere reguleringsprosesser vil flere boliger kunne tilføres markedet, og dermed motvirke en høy prisvekst, slik at flere får råd til å kjøpe egen bolig.

Sammenheng mellom planområdene

Boligprodusentene er opptatt av at reguleringsprosesser skjer systematisk og kostnadseffektivt.

– Det er viktig at en ser utbygging av infrastruktur i sammenheng med mulighetene for å regulere flere områder til bolig, påpeker Jæger.

– Når det for eksempel skal bygges en ny jernbane eller t-banelinje så vil det være naturlig å etablere nye boligområder langs disse, slik at flere kan bruke kollektive transportmidler til og fra hjemmet sitt.

Folk må kunne etablere seg på bygda

Boligprodusentene ser også at salg og igangsetting av eneboliger er synkende, og dette gjelder først og fremst i strøk utenfor pressområdene i byene.

– Ute i distriktene trengs det varme hender for å serve den voksende gruppen eldre, dermed må vi tilrettelegge for at unge mennesker kan etablere seg på bygda, sier Jæger.

– Dette gjøres best ved at kommunene i større grad legger til rette for boligbygging. Videre kan staten med lempninger i boliglånsforskriften bidra til at flere bygger bolig uten de rigide kravene til egenkapital som det opereres med nå.

Mer energieffektive bygg

Boligprodusentene jobber for at boligbransjen skal bli så bærekraftig som mulig. Bygg blir stadig mer energieffektive, og det er de siste årene gjort store forbedringer på hvor mye energi man bruker til oppvarming.

– Bransjen har tatt innover seg nye regler hele tiden, og har gjort gode investeringer for å følge opp, sier Jæger.

– Håndverkere tetter husene veldig godt, og leverandørindustrien har oversteget våre forventninger og laget gode produkter som sørger for god tetting. Det er som kjent ikke nødvendigvis tykkelsen på veggene som avgjør hvor energieffektivt et bygg er, men i hvor stor grad man får stoppet luftlekkasjer.

Dokumentasjon av alle elementer

Leverandørindustrien er en nøkkel for å effektivisere bærekraftig utvikling innen boligbyggebransjen. Dette gjennom god dokumentasjon og gode logistikkløsninger.

– Leverandører og grossister som skal levere varer til byggeprosjekter må deklarere informasjon om de aktuelle produktene, forklarer Jæger.

– Vi forutsetter at når noe er CE-merket så er kravene i henhold til den standarden oppfylt. Dokumentasjon skal følge varen, det vil si informasjon om egenskaper og for eksempel isolasjonsverdier, og hvilke standarder disse angis i, for her kan det være forskjelligheter. Hele byggenæringen er her avhengig av at vi klarer å samordne felles språk og varestandarder på tvers av landegrenser, systemer og programvare. PDT / PDS er eksempel på dette, der standardiseringen i ‘product data template’ sørger for at vi får ut riktig ‘product data sheet’ hver gang et produkt handles. Vi skal kunne dokumentere byggets karbonavtrykk i hele levetiden, og dette må byggevarehandelen kunne være med på.

Boligkonferansen 2020 for mer samhandling

Boligprodusentene satser på dette, og i oktober arrangerer de Boligkonferansen 2020, med tittelen «Fra grønnvasking til grønt fundament».

— Her vil vi legge på plass noen avgjørende byggesteiner for en mer bærekraftig boligbransje. Der vil vi fokusere på hvordan nye verktøy og samarbeid i verdikjeden vil bidra til reduksjon av klimagassutslipp, avslutter Jæger.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring