Foto: SG Armaturen
Tekst
Ole Peter Galaasen
Publisert
28.mai.2020

Benytter innovativ belysningsløsning på nye Fusa ungdomsskole

God belysning i klasserom er en forutsetning for en god læresituasjon. I forbindelse med byggingen av Fusa ungdomsskole, utenfor Bergen, ble derfor undervisningsbelysning prioritert. Felles for slike løsninger er at de skal stimulere elevene til læring i forskjellige miljøer.

– Tradisjonelle belysningsløsninger bruker mellom 3000 til 4000 Kelvin på lystemperaturen. Med denne løsningen kan læreren styre lystemperaturen fra 2000 til 6500 Kelvin. Er det adventsstemning bruker man varm belysning, og om elevene er trøtte etter lunsj bruker man en kaldere belysning. En kald belysning gir en dagslyseffekt som holder elevene våkne, sier Roy Hauge i SG Armaturen.

Selskapet ble etablert i 1990 og er et heleid norsk selskap med hovedkontor og lager i Lillesand. Virksomheten har datterselskaper i Sverige, Danmark, Finland, Benelux, Frankrike, Tyskland, Østerrike og UK, samt egeneide fabrikker i både Danmark og Kina, med til sammen over 600 ansatte.

Tilpasses ulike behov

Han forteller at belysningsløsningen kan tilpasses ulike typer behov og bygg.

– På denne skolen brukes SD-anlegget til å styre både varme, ventilasjon og belysning. Mange ønsker at lystemperaturen skal følge døgnrytmen, men her valgte vi å starte på 3000 Kelvin med bevegelsesdetektor og overlate styringen manuelt til læreren gjennom timen. Løsningen er fleksibel og kan tilpasses det brukeren ønsker, sier han.

Brukervennlig belysning

Løsningen kalles Tunable White LED og er installert i klasserom, grupperom og på lærerværelsene.

Foto: SG Armaturen

– Vi er opptatt av at styring av belysningen skal være så enkelt som mulig og har redusert antallet knapper til fire. To brukes til å regulere lysstyrken og de to andre styrer temperaturen på lyset. Alt styres av bevegelsessensorer og om elevene forlater klasserommet med 6000 Kelvin vil lyset startet på 3000 Kelvin når de kommer inn igjen, sier han og tilføyer:

– Dette er LED-belysning som gir mer enn halvering i energibruk sammenlignet med tradisjonell armatur.

Redusert fravær

Han viser til andre skoleprosjekter hvor det er dokumentert nedgang i fraværet som følge av den nye belysningsløsningen.

– I andre prosjekter har vi sett at både elever og lærer trives bedre, og at fravær har gått ned. Vi bor i et land hvor det mørkt fra oktober til mars, og det å kunne sette på sommerdagslys midt på vinteren er utelukkende positivt, sier han.

Videreutvikler løsningen

Selskapet jobber kontinuerlige med forbedringer og har allerede nå lansert en mer brukervennlig løsning tilpasset boligmarkedet.

– Vi har utviklet løsningen videre og har laget en dali-dimmer med hjul, noe som gir brukeren mer stabil dimming og større effekt. Med denne løsningen kan man styre lysstyrke- og temperatur på samme bryter. Dette er noe stadig flere ser nytten av og vil bli mer utbredt i årene som kommer, sier han.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring