Publisert
14.jan.2019

Bærekraftige byggesystemer er fremtidens fokus

– Vi nevnes ofte i forbindelse med Thermomur, og det er vi glade for. Men vi leverer en rekke forskjellige bærekraftige byggsystemer, så det er like spennende å snakke om vår bredde og dybde i sortimentet. Jan-Erik Engebretsen er salgsdirektør for Bygg Norden hos Jackon, og lar seg lett engasjere når det er snakk om […]

– Vi nevnes ofte i forbindelse med Thermomur, og det er vi glade for. Men vi leverer en rekke forskjellige bærekraftige byggsystemer, så det er like spennende å snakke om vår bredde og dybde i sortimentet.

Jan-Erik Engebretsen er salgsdirektør for Bygg Norden hos Jackon, og lar seg lett engasjere når det er snakk om bærekraft og byggsystemer, helst i samme setning. For det er akkurat dette som er Jackon`s første fokus: Å levere bærekraftiger byggsystemer.

Norskeid

Jackon er en av landets største norskeide byggevareprodusenter, hovedkontor Frstad, grunnlagt 1956. Jackon-gruppen er et heleid norsk industrikonsern med hovedkontor i Fredrikstad. Konsernet har i alt 18 fabrikker i Europa, hvorav 12 i Skandinavia (15 i Norden). Jackon-gruppen har ca. 800 ansatte og en årlig omsetning på omlag 3 mrd kroner. Jackons mest kjente merkenavn er Jackopor® (EPS), Jackofoam® (XPS), Thermomur®, Jackon Ringmur, Thermodren® og Jackoboard® (Jackon våtrom).

– Hva er det som særlig kjennetegner produksjonen av byggsystemene til Jackon?

– Hele vår virksomhet er basert på isolasjonsprodukter i og EPS (ekspandert) og XPS (ekstrudert) polystyren. Dette betyr at vi kan møte miljø- og energikrav som blir en stadig viktigere del av hverdagen vår, samt at vi satser mye på utvikling av nye produkter og forbedring av eksisterende løsninger, tilpasning til våre markeder. Men vi er også opptatt av kompetanseoverføring til kundene våre, og vi har åpnet kompetansesenter både ved hovedkontoret i Fredrikstad og i Skøvde i Sverige. Her driver vi både med kompetanseheving, utdanning og utvikling. Disse sentrene er spesielt tilrettelagt for profesjonelle håndverkere, for fagfolk, forhandlere samt arkitekter og studenter, slår han fast.

Stolthet

– Dere snakker ofte om stolthet?

– Ja, yrkesstolthet er vi opptatt av. Vi er for eksempel stolte av å kunne kalle oss en av Europas ledende produsenter av isolasjon, byggesystemer, våtromsprodukter samt spesialprodukter og emballasje i ekspandert (EPS) og ekstrudert (XPS) polystyren og EPP (ekspandert polypropylen) til byggebransjen og annen industri. Vi har gjennom flere år bygget opp et gjennomarbeidet system for kvalitetssikring. Dette stiller krav til hele virksomheten fra produksjon til anvendelse av produktene, og gjør at vi er tilpasset markedets krav, forteller han videre, og legger til at de er sertifisert etter styringssystemet ISO 9001: 2015 for kvalitet og ISO 14001:2105 for miljø.

– Vi kan nå dokumentere en ensartet kvalitet i all ledd, fra produktutvikling, ordrehåndtering, produksjon og levering. Dette gjelder alle arbeidsprosesser i alle våre nordiske fabrikker og alle våre produkter; fra isolasjonsplater, byggesystemer, emballasje og industriprodukter. Dette gir deg som kunde sikkerhet for levering av rett produkt til rett tid og rett kvalitet, med også miljøfokuset hensyntatt.

Vært med i over 60 år

– Vi er en bedrift med tradisjoner, og vår historie er preget av nytenkning, utvikling og tilpasning til stadig skiftende markedsforhold og behov. Med dette som utgangspunkt har vi utviklet en rekke produkter og produksjonsmetoder. Ved produksjon av Jackofoam og Jackopor gjenvinnes dessuten alt spill og vrak fra produksjonen. Produksjonen er energieffektiv og slipper ikke ut skadelige stoffer, verken gasser som forurenser luft eller vannløselige stoffer som forurenser vann. I utviklingen av nye produkter legger vi vekt på løsninger som minimere den totale miljøbelastningen, alt fra produksjonsmetode, pakking, transport, håndtering og bruk. Vi har blant annet utarbeidet EPD (Environmental Product Declaration) - et dokument som oppsummerer miljøprofilen til et produkt – for de fleste av våre produkter. Våre løsninger fyller en viktig funksjon i boliger og i samfunnet vårt for øvrig; Riktig og effektiv bruk av isolasjon reduserer varmetap og utslipp av CO2 vesentlig. Vi sier gjerne at det er godt for miljøet og lommeboken, sier han med et smil.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring