Foto: RIF
Publisert: 03.05.2023 

Ny ekspertgruppe for bærekraft

Rådgivende Ingeniørers Forening oppretter ekspertgruppe for bærekraft.

– Klimaendringer og naturødeleggelse er to av de mest sentrale utfordringene for tiden. RIF tar nå konsekvensen av dette og oppretter en egen ekspertgruppe for bærekraft, sier administrerende direktør i RIF, Liv Kari Hansteen.

RIF har i mange år hatt en miljøgruppe under ekspertutvalget for bygge- og anleggsteknikk, men arbeidsomfanget har økt, og det er behov for å utvide gruppen med enda flere dyktige fagpersoner.

– Utvalget utga i 2021 en revidert veileder for ytelser som rådgivende ingeniørmiljøet kan arbeide med, og denne veilederen er på 50 sider. Dette sier noe om hvor kompleks oppgave det kan være å arbeid som miljørådgiver, sier lederen av utvalget, Eirik Wærner.

– Det virker ikke som at alle har fått med seg at det kun er syv år til vi skal ha halvert klimagassutslippene i Norge, legger Eirik til.

Utvalget skal lage retningslinjer og veiledere for miljøarbeidet, samt avholde kurs i relevante temaer. Utvalget har tre undergrupper: Miljø- og bærekraftsledelse, Naturmiljø, økologi og forurensning, samt Klima og ressurser.

Eirik Wærner, som har deltatt i ekspertutvalgsarbeid i RIF siden 2006, har påtatt seg å lede den nye gruppen det første året. Øvrige medlemmer er: Geir Andre Thorstensen og Mona Noreng fra Rambøll, Jannike Gry Bettum Jensen, Per Ivar Bergan og Magnus Inderberg fra SWECO, Geir Tore Møgedal fra Asplan VIAK, Marit Smidsrød fra Norconsult, Stina Kiil, Siri Greiff og Anna Marwig fra Multiconsult, Ida Kristine Buraas, Anne Elisabeth Årdal og Mari Lyn Larsen fra WSP. Disse var ikke til stede da bildet ble tatt: Anne Elisabeth Årdal (WSP), Anna Marwig (Multiconsult), Magnus Vestrum (Sweco Norge)  og Mari Lyn Larsen (WSP).

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring