Den nye folkehøgskolen på Svalbard er et massivtrebygg. Foto: Hanne Jørgensen/Polyflor
Publisert: 19.09.2023 

Bærekraftig skolebygg på 78 grader nord

I mars åpnet verdens nordligste folkehøgskole i Longyearbyen. Det moderne bygget i massivtre har en sterk miljøprofil, og er et av de største byggeprosjektet Multiconsult har bidratt til i Svalbards arktiske klima.

Skolen ligger sentralt plassert i Sjøskrenten, med panoramautsikt over Adventfjorden og Hiorthfjellet, og statsminister Jonas Gahr Støre fikk æren av å klippe snora og erklære skolen for åpnet i mars 2023.

– Vi har vært involvert i flere prosjekter på Svalbard tidligere, og dette er et av de av de største byggeprosjektet vi har hatt der. Skolen er bygd i massivtre, og siden jeg synes trekonstruksjoner er spennende var det veldig stas at vi fikk mulighet til å prosjektere dette, sier sivilingeniør i konstruksjonsteknikk Katrine Apeland Lyngøy i Multiconsult i Tromsø.

Bruk av synlig massivtre og fokus på redusert betongbruk er blant de konkrete og bærekraftige bidragene som ble gjort i prosjektet.

Som brannteknisk rådgiver har Multiconsult i samråd med prosjektet lagt til grunn branntekniske premisser som ivaretar forskriftsmessige krav til brannsikkerhet, og samtidig muliggjort byggherrens høye ambisjoner til et moderne, bærekraftig og spennende bygg med en sterk miljøprofil.

Multiconsult har vært ansvarlig for prosjekteringen og har bidratt med ekspertise innen blant annet prosjekteringsledelse, konstruksjonsteknikk, geoteknikk, brannrådgiving, bygningsfysikk og akustikk. I sluttfasen hadde også en ITB-koordinator fra Multiconsult ansvar for å sikre at alle tekniske systemer fungerte sammen og i henhold til standarder. Prosjektet er utviklet sammen med LINK Arkitektur, Multiconsults søsterselskap.

– Jeg vil berømme det gode samarbeidet vi har hatt med Hæhre Arctic i gjennomføringen av oppdraget, og til LINK Arkitektur for godt samspill i utviklingen av prosjektet, sier Lars-Thomas Nordkild, direktør i Nord for Multiconsult.

50 års levetid

Svalbard folkehøgskole åpnet allerede i 2019, men elevene har holdt til i midlertidige lokaler i påvente av nybygget.

Skolen har en tydelig miljøprofil med lavt energibehov og solcellepark på taket.

Som oppdragsleder styrte Katrine prosjektet fra Tromsø, og koblet på ressurser fra Multiconsult-kontorer både i Tromsø, Vadsø, Longyearbyen, Trondheim og Oslo. Svalbard folkehøgskole står støtt på 200 peler i permafrost.

– Med bakgrunn i at skolen ligger helt i sjøkanten måtte vi gjennomføre prøveboringer for å se hvor dypt vi måtte sette pelene. Friksjonspelene hviler ikke på berg, men er fryst inne i permafrosten – derfor måtte vi forsikre oss om at det virkelig var permafrost i grunnen, sier Katrine Apeland Lyngøy.

Vi må også sørge for at det forblir lufting under bygget slik at varmen innenfra ikke tiner permafrosten, forklarer Lorenzo Cicchetti, som er seksjonsleder ved Geoteknikk Samferdsel på Multiconsults hovedkontor i Oslo, og Tone Skogholt som har jobbet med permafrostoppdrag i Multiconsult i mer en 20 år fra Tromsø-kontoret.

På Svalbard er permafrosten diskontinuerlig, og det såkalte aktive laget, altså den delen av bakken som tiner hver sommer, har i gjennomsnitt økt med 25 centimeter siden 1998.

Skolen er bygget med 50 års levetid, og Multiconsult har lagt til grunn en studie som sier at det aktive laget i Longyearbyen vil være én meter tykkere i 2100 enn i dag.

Fakta Svalbard folkehøgskole::
  • Byggherre: Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS
  • Entreprenør: Hæhre Arctic AS
  • Arkitekt: LINK Arkitektur
  • Prosjektering: Multiconsult Norge AS
  • Areal: cirka 2300 kvadratmeter nybygg i massivtre.
  • Kontraktsform: Samspillsfase som munnet ut i totalentreprise.
  • Byggeperiode: Januar 2022 – februar 2023.
  • Skolen har 150 skoleplasser og er eid av Norges KFUK-KFUM og Longyearbyen lokalstyre, som har inngått en langsiktig avtale med Store Norske om leie og drift av nybygget.
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring