Lunde skole med nybygg og rehabilitert skolebygning. Foto: Altiplan
Publisert: 02.02.2024 

Backe bygger ny barneskole for Fredrikstad kommune

Backe har inngått avtale med Fredrikstad kommune om å bygge ny barneskole på Kråkerøy. Med utgangspunkt i en totalentreprise, skal skolebyggingen gjennomføres i to faser; i første fase skal deler av eksisterende bygningsmasse rives, og nytt skolebygg skal reises, inkluderende gymsal, rehabilitering av kunstgressbane, ombygging p-plass, og ny hente-bringesløyfe (kiss & ride). Andre fase er en rehabilitering av eksisterende skolebygning og nytt utomhusanlegg med blant annet ny skolegård. Totalprosjektet vil ha en størrelse på cirka 5 400 kvadratmeter, hvorav 4 200 er nybygg og 1 200 er ombygg/rehabilitering.

– Vi synes det er svært hyggelig å kunne gjennomføre dette viktige prosjektet sammen med Fredrikstad kommune. Lærere, elever og foreldre har lenge etterspurt en oppgradering av skolen. Nå får de det, og sammen med brukere og kommune skal vi sikre trygghet for alle under byggeprosjektet og en svært god skole og læringsarena for voksen og barn, sier, Johan Abrahamson, daglig leder i Backe Østfold.

Undervisning skal gå mest mulig som normalt under byggeperioden. Det stiller særlige krav til å trygge anleggsområdet og redusere støy som forstyrrer undervisningen. I tillegg skal barna sikres gode og trygge uteområder for lek og fritid.

– Sammen med kommunen har vi funnet gode løsninger for å skape en trygg og god skolehverdag for barn og lærere under byggeperioden. Vi har særlig jobbet for å sikre trygg skolevei. Gjennom å gjøre enkle grep, som å legge om noe vei, sørge vi for at skolevei og anleggsvei blir helt adskilt gjennom hele byggeperioden, forteller Abrahamson.

Dagens skole tilfredsstiller ikke moderne krav, verken til læringsmiljø eller arbeidsmiljø. Skolen har gjennomført undervisning med å benytte paviljonger i flere år. Disse paviljongene er nå nedslitt og ikke lenger godkjent for bruk. I tillegg er gymsalen svært liten, og utdatert målt mot dagens behov.

– Sikker skolevei for elever og gode nok uteområder under byggeperioden er viktige faktorer som er vurdert. Backe Østfold AS fikk tildelt prosjektet etter en godt planlagt gjennomføring og oppgaveforståelse av de utfordringer som er ved prosjektet, avslutter daglig leder i Backe Østfold.

Første byggetrinn skal stå ferdig til skolestart 2025. Andre byggetrinn til skolestart 2026. Kostnadsramme for totalprosjektet er cirka 143 millioner.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring