Foto: Hundven-Clements
Publisert
10.jun.2021

Årets skolebygg inspirerer til læring – berømmes for god akustikk

Nye Torvbråten skole i Asker er kåret til Årets skolebygg og trekkes fram som et prakteksempel på bærekraftig bygg. Ikke minst betyr prioritering av gode lydforhold og riktig akustikk mye for læringsmiljøet. Det blir satt pris på av brukerne.

Skolen har mange spesialrom som sikrer inspirerende læring. De akustiske løsningene i klasserommene har stor betydning for trivsel og arbeidsmiljø.

Dempet lyd i gave Ved Torvbråten skole har Glava bidratt med både leveranse og ekspertise på blant annet lyd og akustikk. Halvor Berg, konseptutvikler for lyd og akustikk i Glava, understreker at nettopp lydforhold er et viktig element i bærekraftige bygg:

– Akustikken har stor betydning for læringsmiljøet til elevene, og arbeidsforholdene for lærerne. I dette bygget er det lagt stor vekt på naturlige elementer og bærekraft, og god akustikk er en del av dette. Lydforholdene er også en viktig del av den universelle utformingen av skolebygget, forklarer konseptutvikleren i Glava.

Foto: Hundven-Clements

I forbindelse med kåringen av Årets skolebygg overrakte Halvor Berg i Glava et bilde av skolen trykket på en lydabsorbent, som både dekorasjon og lyddempende funksjon, en påminnelse om at lydforholdene på skolen er avgjørende for god læring.

Lykkelige brukere Gleden er stor hos de som faktisk bruker skolebygget. Rektor Grethe Hultgren forteller at den gamle skolen var over 40 år. Treverk og lys sørger for at den nye skolen er et behagelig sted å være for elever og ansatte.

– Nå er vi ekstremt fornøyde med den nye skolen. Vi merker godt at massivtre påvirker lydforhold og inneklima. De akustiske løsningene fra Glava har også stor betydning. Treverket og lyset fra alle kanter skaper trivsel for elevene. Vi har spesialrom som fungerer veldig godt. Det er et fargespill i de forskjellige rommene som gjør det behagelig å være der, og uteområdene er skapt for lek og aktivitet overalt, sier hun, og legger til at utearealene brukes av alle, til trening, turer eller lek på ettermiddagene.

Et prakteksemplar på bærekraft Skolen, som er bygd i massivtre i stort omfang, er allerede profilert i en BBC-dokumentar som eksemplarisk miljøbygg. Link Arkitektur har stått for arkitektur og landskapsarkitektur i prosjektet sammen med Veidekke som entreprenør. De understreker at det er natur og bærekraft som har hatt fokus i planleggingen.

«Det er gjort en rekke grep for å ivareta miljøaspektet ved skolen. Skolen er utformet med bakgrunn i naturmaterialer og for å gli godt inn i omgivelsene. Form, plassering og detaljløsninger er utformet med fokus på energibruk og klimagassutslipp, men også det menneskelige behov gjennom et bygg godt tilpasset sine lokale omgivelser og dens brukere», opplyser Link Arkitekter.

Årets skolebygg Det var en offentlig avstemning i regi av Nohcron som avgjorde kåringen av Årets skolebygg. Vinnerprosjektet er den andre norske skolen som oppnår Svanemerket, og et godt eksempel på økende fokus på bærekraftig bygg.

Nohrcon er en kurs- og konferansearrangør som holder arrangementer om bygg, anlegg og offentlige anskaffelser – blant annet skolebygg. Formålet er å øke kunnskapsdelingen, slik at byggherrer, arkitekter, ingeniører og andre kan inspirere hverandre til å oppnå best mulig resultat med sine prosjekter.

 

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring