Illustrasjon: ARE Treindustrier
Publisert: 02.02.2024 

ARE lander stor kontrakt med ny og forbedret leveranse

ARE Treindustrier skal levere trekonstruksjoner til prosjekt Skuiholtet og kunde Follohus AS til en verdi av 10 millioner kroner.

Skuiholtet er en feltutbygging nær grensen til Vestmarka i Bærum bestående av 58 rekkehus. Arbeidet er i gang, med bygging og antatt ferdigstillelse i 2024 og 2025. Leveransen fra ARE er en såkalt «Konstruksjonspakke komplett» som innebærer en ny og forbedret måte å løse konstruksjonssikkerhet for boligbygg der preaksepterte løsninger kommer til kort. Konseptet er utviklet i samarbeid med Follohus og støttet av Innovasjon Norge.

Mange boligbygg i dag er ikke godt nok dokumentert

En stor andel av AREs kunder er boligbyggere. Som boligbygger har du ansvar for at konstruksjonssikkerheten er ivaretatt. En utfordring er imidlertid at preaksepterte løsninger ofte ikke er tilstrekkelig dekkende for å ivareta vindavstivning, jordtrykk og konstruksjonssikkerhet for dagens boligbygg. Dette betyr at det bygges en del boliger i dag der konstruksjonssikkerheten ikke er godt nok dokumentert.

For å imøtekomme kundenes behov for både trygghet og effektivitet har ARE utviklet Konstruksjonspakke Komplett – et optimalisert byggesystem bestående av precut bærekonstruksjon i tre der konstruksjonssikkerheten er ivaretatt. Beslag og forankring av bygget følger med, samt enkel monteringsveiledning.

– Målet med «K-pakke komplett» er å tilby en kostnadseffektiv løsning av konstruksjonssikkerheten i boligbygg. Leveransen skal være enkel å montere på byggeplass, uten behov for å bruke mye tid på å tyde tegninger og beregningsrapporter, forteller Hans Martin Andersen, prosjektsjef i Are Treindustrier.

Leveransen er utviklet i med støtte av Innovasjon Norge.

– Byggebransjen- og deres kunder er avhengig av at leveransene holder tilfredsstillende kvalitet og et forsvarlig kostnadsnivå. ARE Treindustrier setter gjennom dette prosjektet dagsorden, og erfaringene de høster kan bidra til å øke innovasjonstakten og konkurransekraften for norsk byggeindustri, sier Olav Moe i Innovasjon Norge.

Utvikling i samarbeid med kunde

– Å ta nye steg og utvikle konstruksjonspakke komplett hadde ikke vært mulig uten en fremoverlent kunde som Follohus, sier Hans Martin.

Daglig leder Kristian Haugen Ruud i Follohus, trekker også frem det langsiktige samarbeidet som svært positivt:

– ARE har et ønske om å forstå våre utfordringer, og sette seg inn i disse slik at vi kan løse disse sammen. Dette betyr mye for oss som kunde. Sammen kan vi finne løsninger som er til fordel for både oss og ARE.

Om prosjektet «K-pakke komplett» sier Kristian Haugen Ruud videre:

– Prosjektet har gitt en trygghet på at den globale stabiliteten i hus er i varetatt for hus levert fra Follohus. Prosjektet har vært et godt gjennomarbeidet standardisert samarbeid, fra prosesstart til produkt, som gir Follohus et konkurransefortrinn på både pris og kvalitet.

Noe av det unike med konseptet er at ARE gjennom standardisering, skreddersydde verktøy og optimaliserte prosesser, kan tilby et kostnadseffektivt byggesett som inneholder både produkt og den dokumentasjon boligbygger trenger for å ivareta konstruksjonssikkerheten.

Stor etterspørsel

ARE Treindustrier opplever høy etterspørsel etter «Konstruksjonspakke komplett».

– Det er tilfredsstillende å komme i mål med et utviklingsprosjekt som så tydelig leverer på vårt kundeløfte om å være en partner for smidige, trygge og bærekraftige byggeprosesser, sier Hans Martin.

– Nå ser vi frem til å kunne tilby k-pakke komplett til enda flere kunder.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring