Foto: AFRY
Publisert
24.sep.2021

AFRY og OsloMet inngår samarbeidsavtale

AFRY har siden 2018 samarbeidet med OsloMet. Det hele startet med praksisplasser for ingeniører med flyktningebakgrunn, og har utviklet seg til et bredt samarbeid som nå er formalisert i en avtale.

AFRY har siden 2018 bidratt med praksisplasser for ingeniører med flyktningbakgrunn som tar kompletterende utdannelse hos OsloMet. Utdannelsen er et ettårig studium som skal gi ingeniørene relevant jobberfaring, slik at de kommer raskere ut i arbeidslivet.

– Det er et stort behov for flere ingeniører i Norge, og vi i AFRY trenger også flere dyktige lagspillere. Dette er en viktig rekrutteringskanal som allerede har resultert i en ny medarbeider, sier Christopher Klepsland, adm.dir. i AFRY i Norge.

OsloMet inviterer næringslivet til tettere samarbeid

Avtalen gir mange samarbeidsmuligheter, som for eksempel veiledning, forskningsprosjekter, erfaringsutveksling, praksisplasser for studenter og gjesteforelesninger. AFRY og OsloMet vil også sammen med andre aktører i bransjen se på hvordan universitetet kan bidra med etterutdanning og kompetanseheving på viktige fagområder.

Foto: AFRY

– Det er utrolig gøy at vi forankrer det gode samarbeidet mellom OsloMet og AFRY. En slik avtale bidrar til å koble akademia og næringsliv tettere sammen, slik at studiene blir mer relevant for studentene og samtidig ivaretar næringslivets behov, sier Carl Christian Thodesen, dekan for fakultetet for teknologi, kunst og design ved OsloMet.

Avtalen etablerer også grunnlaget for en viktig nettverksarena. Hittil har OsloMet inngått avtaler med AFRY og Norconsult. – Vi ønsker flere toneangivende aktører fra bygg- og anleggsbransjen velkommen som samarbeidspartner, både entreprenører og rådgivere. Med de komplekse utfordringene samfunnet står ovenfor så tror jeg erfaringsdeling og samhandling er nøkkelen for å finne de gode løsningene, sier Thodesen.

– Dette var noe jeg savnet da jeg gikk her

Sivert Denneche, seksjonsleder VA i AFRY, er gjesteforeleser på OsloMet og holder nå en serie forelesninger om det tidsaktuelle temaet overvannshåndtering i urbane strøk. I tillegg til oppdatert faglig innsikt, får studentene innblikk i jobbhverdagen til en rådgivende ingeniør.

– Jeg savnet en mer praktisk tilnærming da jeg selv gikk her på OsloMet. Det var ofte teoretisk tungt, og jeg var nok ikke helt forberedt på hva som ville møte meg når jeg kom ut i arbeidslivet. Jeg tror at vi i næringslivet er gode til å trekke ut essensen av hva studentene vil møte i arbeidshverdagen og hva det er viktig å ha fokus på - også kan vi gjøre teorioppgavene mer relevante, forteller Denneche.

Kraften av mangfold og gode rollemodeller

Klepsland forteller at ett av AFRYs mangfold og inkluderingsmål er å oppnå 40% kvinnelige ledere innen 2030: - Dette er et ambisiøst mål i en bransje hvor kvinneandelen fortsatt er relativt lav – vi trenger utvilsomt flere rollemodeller!

Sammen med OsloMet har AFRY allerede hatt flere arrangementer for å øke interessen for realfag blant jenter. F.eks. under fjorårets event «Jenter og teknologi» i regi av NHO, fikk videregående skoleelever delta på prosjektbesøk hvor de ble kjent med inspirerende rollemodeller i bygg- og anleggsbransjen.

Klepsland tror på styrken av mangfold: - Bygg- og anleggsbransjen er avhengig av et mangfold, både i forhold til kjønn, alder, etnisitet og kompetanse, for å være innovative og skape verdi. Mangfold gir resultater, og gjør at arbeidsmiljøet blir bedre!

– Dette sitatet av Verná Myers synes jeg er et godt bilde av hvordan vi strekker oss etter å jobbe med mangfold og inkludering: «mangfold er å bli invitert til festen, inkludering er å bli spurt om å danse og tilhørighet er å danse som om ingen ser på», avslutter Klepsland.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring