Foto: Å Energi
Publisert: 10.11.2023 

Å Energi blir største eier i Otovo

Å Energi har deltatt i en rettet emisjon i solenergiselskapet Otovo. Totalt har fornybarkonsernet gått inn med 267,8 millioner kroner i kapitalinnhenting, og får en eierandel i selskapet på i overkant av 31 prosent.

Å Energi investerte første gang i Otovo samme år som selskapet ble etablert, i 2016. Siden da har Otovo utviklet seg til å bli en ledende leverandør av sol på tak i privatmarkedet i Europa, med salg av tilleggstjenester som batterier, elbilladere og varmepumper.

– Solenergi vil spille en viktig rolle i overgangen til et fornybart samfunn. Utvikling av solkraft er et av de viktigste tiltakene for å imøtekomme samfunnets behov for mer kraft. Dersom Otovo lykkes med sin strategi har selskapet en unik mulighet til å kapitalisere på denne veksten, sier Atle Knudsen, konserndirektør i Ny Industri i Å Energi, og legger til;

– Kombinasjonen av høy inflasjon, økt rentenivå og lave strømpriser har ført til en midlertidig nedgang i markedet for solanlegg i privatmarkedet. Det ventes imidlertid en vesentlig vekst i etterspørsel etter solceller på tak i årene fremover. Solkraft er det raskest voksende fornybarsegmentet i Europa.

Gjennom deltakelse i emisjonen øker Å Energi sin eierandel i Otovo fra 6,80 prosent til i overkant av 31 prosent, og blir med det den største aksjonæren i selskapet.

Å Energi er engasjert i hele verdikjeden for fornybar energi og har lang erfaring med fornybare energiprosjekter og energimarkedet. Konsernet er en stor aktør i både privat- og bedriftsmarkedet for strømsalg og leverer bærekraftige energiløsninger som forenkler, sikrer og effektiviserer kundens energibruk.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring