Fra venstre: Isak Oksvold (Møller Eiendom), Hanne Roll (Vianor), Anders Nagel-Dahl (Nokian Dekk). Foto: Møller Eiendom
Publisert: 26.03.2024 

Skal spare strøm tilsvarende 130 leiligheter

Nokian Dekk, Vianor og Møller Eiendom har inngått leieavtale om energisparing, hvor målet er å spare store mengder strøm for å spare miljøet. Samtidig betyr dette betydelige investeringer i lokalene i Leiraveien i Lillestrøm.

Leietakerne Nokian Dekk AS og Vianor AS er opptatt av å kutte strømforbruket, men ønsker samtidig å modernisere driften i tråd med de krav og forventninger som kommer.

– Som to virksomheter i samme internasjonale konsern, merker vi forventinger til en mer bærekraftig drift, blant annet gjennom miljøsertifisering. Vi er derfor glade for å få til et samarbeid med Møller Eiendom om gjennomføring av strømsparetiltak i Leiraveien, uttaler Anders Nagel-Dahl, Senior Manager Supply Chain i Nokian Dekk AS, og Hanne Roll, eiendomssjef i Vianor AS.

Nokian Dekk AS og Vianor AS er leietakere i henholdsvis Leiraveien 17 og Leiraveien 15b i Lillestrøm kommune. Dekkaktørene er begge med på å finansiere prosjektet gjennom sine respektive leieavtaler. Gårdeier Møller Eiendom skal investere om lag 15 millioner kroner i energibesparende tiltak. Tiltakene er ventet å spare 1,3 millioner kilowattimer, tilsvarende det årlige strømforbruket til cirka 130 leiligheter.

– Vi er ydmyke for tilliten vi har fått fra våre leietakere om gjennomføring av dette prosjektet. For vår del betyr dette at vi oppnår høyere miljøstandard på våre eiendommer, uttaler Isak Oksvold, direktør for miljø og bærekraft i Møller Eiendom.

Tiltakene som er planlagt gjennomført er blant annet oppgradering av varme- og ventilasjonsanlegg, utskifting av eldre belysning, samt installasjon av SD-anlegg og solceller. Oppgraderingen vil være med på å gi et løft på HMS-siden for de ansatte ved bedre belysning i lagerlokalene og forbedret ventilasjon på kontorene.

– Dette er enkle og kjente løsninger vi er trygge på at vil levere strømkutt i årene som kommer, avslutter Oksvold.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring