Emner
Publisert
03.okt.2017

10,7 milliarder til skolebygg

Budsjettforslaget for 2018-2021 viser fortsatt store investeringer til skolebygg i Oslo. Nesten 11 milliarder kroner er øremerket skoleutbygging og rehabilitering i denne perioden. slos befolkning er i fortsatt vekst, og behovet for å bygge nye skoleplasser og oppgradere eldre bygg er stort. Samlet elevtallsøkning frem til skolestart i 2021 er anslått til rundt 7300. Administrerende […]

Budsjettforslaget for 2018-2021 viser fortsatt store investeringer til skolebygg i Oslo. Nesten 11 milliarder kroner er øremerket skoleutbygging og rehabilitering i denne perioden.

slos befolkning er i fortsatt vekst, og behovet for å bygge nye skoleplasser og oppgradere eldre bygg er stort. Samlet elevtallsøkning frem til skolestart i 2021 er anslått til rundt 7300.

Administrerende direktør i Undervisningsbygg, Rigmor Hansen, forteller at Undervisningsbygg er et av landets største byggherrer, og at foretaket er bevisst sitt samfunnsansvar.

[img id="1"]

- Vi gleder oss over det høye investeringsvolumet som byrådet har foreslått for den neste fireårsperioden. Undervisningsbygg skal være et forbilde i bygge-og eiendomsbransjen, med fokus på bærekraftige løsninger. Våre bygg skal ikke bare være for dagens elever, men vare i mange år. Byggene skal være robuste, miljøvennlige og bærekraftige i et livssyklusperspektiv, samtidig som vi legger til rette for god og funksjonell arkitektur og universell utforming.

Direktør Rigmor Hansen understreker også at Undervisningsbyggs virke påvirker samfunnet langt utover bare det å skape gode skolebygg.

- Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad i 2019, og gjennom bærekraftig bygging, drift og vedlikehold gir vi et viktig bidrag til byutviklingen mot en grønnere hovedstad. Oslo kommune har også sterkt fokus på at vår virksomhet skal bidra til en seriøs og attraktiv byggebransje hvor fagutdanning og lærlingeplasser vektlegges, avslutter Rigmor Hansen.

4 større skoleprosjekter ferdig i 2017

I 2017 har Undervisningsbygg ferdigstilt 4 store skoleprosjekter i tillegg til mange rehabiliteringsprosjekter og utvidelser for å ta imot den voksende elevmassen. To helt nye grunnskoler stod ferdig til skolestart i år; Vollebekk skole og Brynseng skole som er et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Manglerud skole og Haugen skole har begge fått større og rehabiliterte skolebygg

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring