Foto: Woodsense
Publisert: 09.05.2022 

Woodsense ekspanderer i skandinavia og etablerer salgsavdeling i Norge

Etter en større investeringsrunde realiserer danske Woodsense ambisjonen om skandinavisk ekspansjon og etablerer salgsavdeling i Norge.

Woodsense opplever stigende interesse fra de skandinaviske land, heriblant Norge, som lenge har bygd i tre. For at styrke innsatsen på de nordiske markeder har Woodsense nå etablert en norsk salgsavdeling:

– Vi opplever stor interesse fra svenske- og norske aktører, som allerede har lang erfaring i å bygge med tre. I 2022 vil vi utover å konsolidere Woodsense på det danske marked, for alvor skalere opp på de øvrige nordiske markedene, heriblant Norge, hvor vi nettopp har startet en salgsavdeling, forklarer Jeppe Rasmussen, CEO og founder av Woodsense.

At Woodsense realiserer internasjonale ambisjoner, skjer i kjølvannet av bedriftens nylige investeringsrunde, som reiste 2,6 millioner kroner fra investorer fra blant andre medlemmer av danske Keystones og DanBAN, samt norske Vater AS:

– Vi skal akselerere bruken av teknologi ytterligere i byggefasen, så vi kan redusere unødvendige forbedringer i fremtiden. Her er det en fordel å la sensorer hjelpe oss med å påpeke feil og mangler så tidlig som mulig, når manglene fortsatt er forholdsvis rimelige at utbedre. I det store bilde vil det være med på å minske CO2-avtrykket, og kunden kan være sikker på et godt inneklima, forklarer Jens Biermann Knudsen, daglig leder ved Vater, og fortsetter:

– I Vater har vi stor tiltro til grunnleggerne og teamet i Woodsense, og vi tror på, at de kommer til at bli en betydelig aktør, først i Norden og senere i Europa. Dette skyldes deres brukervennlighet, teknologi og lavpraktiske montering. Samt at vi tror på, at det vil komme mer og mer fokus på bruken av prefabrikkert massivtre i bransjen. Sensoren kan monteres på elementet allerede på fabrikken, så man har full kontroll på fukten fra vugge til grav.

Norge fokusområde for skandinavisk ekspansjon

Det er ikke tilfeldig, at valget er faldet på Norge som første land i den skandinaviske ekspandering. Norge har nemlig en lang tradisjon for å bygge i tre, og er et av flere naboland, som viser, at trebygg i stor skala er gjennomførbart.

I spissen for den norske salgsavdelingen står Kim Lunde Olsen, som ser et stort potensiale for den danske fuktsensor i Norge, da den norske byggebransjen har økende fokus på den grønne omstilling:

– Sensoren er et produkt, som gir godt mening i Norge. De siste årene har vi opplevd et stort fokus på grønt skifte, det stiller noen andre krav til bygg, men det gir også store markedsmuligheter for byggenæringen og kunder forklarer Kim Lunde Olsen, Salgssjef hos Woodsense Norge, og fortsetter:

– Vi er vant til at håndtere skader, når de har oppstått. Sensoren endrer måten, vi håndterer bygg i tre gjennom preventiv skadedetektering som en del av byggets kvalitetssikring. På den måten kan vi være i forkant og håndtere skader, før de oppstår.

Ambisiøst norsk trebygg i stor skala

At der var potensiale for den intelligente fuktsensor i Norge ble tydelig, da Woodsense i høst ble involvert i det store norske byggeprosjektet Sophie Radich-skolen i Lillestrøm.

Bak det ambisiøse byggeprosjektet, der størsteparten oppføres i CLT elementer, står den ledende norske prosjektutvikler og entreprenør Kruse Smith Entreprenør.

Kruse Smith valgte at inndra den danske fuktsensor for å være i forkant med hensyn til skader og hente både viten og erfaring til fremtidige byggeprosjekter. De trådløse sensorer har falt i god jord hos prosjektets aktører, forklarer Jeppe Rasmussen, CEO og founder av Woodsense:

–  Byggherren forteller, at de opplever bedre kontroll med fukten i bygningen, og at de kan se verdien i å bruke sensorene som et ledd i kvalitetssikring. Det er oppløftende å oppleve, hvor stort potensiale det er for sensoren i våre naboland.

Den norske salgsavdelingen åpnet i april, og ambisjonen er å ekspandere til Sverige i nærmeste fremtid.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring