Foto: STUDIO B13 / Julia Naglestad
Tekst
Jørn Wad
Publisert
19.sep.2019

Vil være Norges grønneste advokatfirma

– Vi ønsker å være Norges grønneste advokatfirma. I fremtiden tror jeg både konsulenter og advokater må bli enda flinkere til å følge med i tiden – og ta samfunnsansvar.

Advokat og partner i advokatfirmaet BAHR Øystein Myre Bremset er krystallklar: Å tenke grønt vil komme til å være en vinnerstrategi for alle aktører i byggebransjen i årene som kommer. Men også vi som jobber som konsulenter mot byggebransjen, må nok både tenke og handle grønt for å bli foretrukket som samarbeidspartner, slår han fast.

Tar ansvar

 – Hva gjør dere selv for å bli et grønnere advokatfirma?

 Vi har for det første inngått en Miljøavtale i samarbeid med utleier KLP. Sammen har vi satt i verk tiltak som skal gi en stor miljøgevinst for vårt bygg på Tjuvholmen. Det er satt av midler for å sertifisere bygget som BREEAM in-use-bygg. Dette er et forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg. Kanskje kan vi i fremtiden utnytte «seilet» på taket til solceller som kan bidra til å dekke byggets energibehov. Frem til slik teknologi er på plass, får vi velge de tiltakene som per i dag er mulige å gjennomføre.

Foto: STUDIO B13 / Julia Naglestad

– Men det stopper ikke med dette?

– Det mange andre ting vi kan gjøre for å bli mer miljøvennlige. Eksempelvis har det miljømessig betydning hvordan vi forflytter oss til og fra hjemmet og jobben, og hvordan vi forflytter oss til og fra møter. Vi har en egen stall med sykler på kontoret som kan brukes for å forflytte seg mer miljøvennlig enn med taxi. Vi har også økt bevissthet rundt at dersom det er mulig å avholde møter per telefon eller videokonferanser, så er det mer miljøvennlig enn eksempelvis for å fly til Stavanger for å møtes ansikt til ansikt. Vi ser også at det har blitt større bevissthet rundt dette hos klientene, slik at det i mindre grad enn tidligere legges opp til fysiske møter som innebærer lengre reiser.

Miljøbevisst

– Går det en grense for hvor miljøvennlig man kan bli som konsulent?

– I utgangspunktet er det ikke noe motsetningsforhold mellom det å være miljøbevisst og det å være konsulent. Det handler om å ha en helhetlig tilnærming til bærekraft. Rent praktisk kan det selvfølgelig noen ganger være slik at en flyreise vil være nødvendig. Vi sitter imidlertid tett på klientene våre som gjennom sine prosjekter virkelig kan gjøre en forskjell – og der kan vi som rådgiver ha en aktiv rolle. Gjennom vår rådgivning bidrar vi blant annet med oppdaterte råd om relevante lover og regler som angår miljø og utslipp, kontraktsreguleringer hvor man kan se for seg forskjellige incentivmekanismer som fremmer miljøet, ekspertise på grønn finansiering samt fokus på miljø og bærekraft i transaksjonssammenheng. På denne måten kan vi faktisk bidra til å gjøre en forskjell. Dette gjelder ikke bare vår eiendomsavdeling, men er et økende fokus i hele vårt firma – man har lite troverdighet ekstern dersom man ikke etterlever også internt.

Verden går fremover fordi hver generasjon blir litt klokere enn den forrige. Det er alltid lurt å lytte til ungdommen, også i det grønne skiftet.

– Er det andre ting dere gjør på miljøsiden?

– Ja, vi har blant annet kuttet ut alt av engangspapp- og plast. I tillegg printer vi så lite papir som mulig. Tidligere sendte man alltid papirkopi av all korrespondanse i posten. Det var bare papir som ble oppfattet som «offisiell» korrespondanse. Dette har endret seg de siste årene, og nå er vi langt mer kritiske til hvilken korrespondanse det er nødvendig å sende som ordinær post. Og dersom vi først må printe noe, er standardinnstillingene slik at vi printer papiret på begge sider. Fra 2017 til 2018 reduserte vi antall printede ark med 720 000, og reduksjonen skal fortsette i årene fremover. Effekten av hvert enkelt tiltak er selvfølgelig ikke revolusjonerende, men vi må leve etter prinsippet om at alle monner drar. Kanskje viktigst er det at tiltakene kan gjøre oss mer bevisste, både på jobb og ellers.

– Hvordan får dere ideer til å arbeide på en grønnere måte?

– Ideene kommer jo for det første fra et økt fokus i hele samfunnet, men vi har også vår egen grønne heiagjeng blant de unge i firmaet. Det smitter over på alle ansatte. Ungdommen trykker på for at vi skal bli stadig grønnere, og de kommer med masse gode ideer. Verden går fremover fordi hver generasjon blir litt klokere enn den forrige. Det er alltid lurt å lytte til ungdommen, også i det grønne skiftet, sier han med et smil.

Rådgivning

– Hvordan kan byggebransjen bli grønnere?

– Det er mye man kan gjøre, og byggebransjen har åpenbart mye å gå på for å blir mer miljøvennlig. Vi deltok i fjor på et initiativ som gikk under navnet «Byggfloken» hvor flere av Norges største aktører innen bygg og anlegg deltok. Målsetningen var å skape en mer bærekraftig og fremtidsrettet næring. Her kom ulike aktører i byggebransjen sammen for å tenke høyt om dette temaet. Vår rolle var å stille med lokaler og delta som juridisk ressurs for de øvrige deltakerne. Deltakelsen ga oss førstehånds kunnskap om hvordan folk i bransjen tenker om dagen. Det er nemlig ikke bare byggemåte og energibruk som er i fokus, men også hvordan folk i ettertid skal bruke bygget, hvordan de kommer seg dit, og så videre. Det gav oss selv noe å tenke på, og det førte også til at vi fikk en bedre forståelse av hvor grønt man kommer til å tenke både på kort og litt lengre sikt.

Våre råd til våre klienter er klare: Fremtiden er grønn!

– Hvilke råd gir dere så klientene deres på dette feltet?

– Vi er jo et advokatfirma, og dermed er først og fremst det juridiske aspektet ved byggemåter, gjenbruk og så videre som vi beskjeftiger oss med. Selv om folk kanskje ønsker å bygge mer sirkulært, kan det dukke opp juridiske problemstillinger som man må tenke gjennom på veien mot grønnere løsninger.

Foto: STUDIO B13 / Julia Naglestad

– Hvor vanskelig er det i grunnen for dere å følge med på de trender og samfunnsendringer som skjer og også endre dere og de rådene dere gir for at de skal tjene klientene deres best mulig?

– Vel, jussen er ikke statisk men dynamisk. Når samfunnet endrer seg, endrer det juridiske landskapet seg samtidig. For å være en god rådgiver i byggebransjen er det ikke tilstrekkelig å kunne jussen, man må ha bransjeforståelse også. Når byggebransjen blir grønnere, må vi som rådgivere ha forståelse for hva dette innebærer for våre klienter i praksis. Rådgivere som ikke henger med på samfunnsutviklingen, vil raskt gå ut på dato.

– Det skjer mye positivt for tiden, og forhåpentligvis vil utviklingen gå stadig raskere. Et eksempel fra advokatbransjen er at de fleste domstoler nå har blitt digitale, slik at det ikke lenger er nødvendig å printe ut tusenvis av sider med saksdokumenter for å gjennomføre en rettssak. Vi tar nå med oss en iPad og en laptop i retten fremfor å få kjørt dokumentene til retten i lastebil. Digitaliseringen i domstolene sparer samfunnet for millioner av kilo med papir hvert år.

– I byggebransjen skjer det også mye positivt, både når det gjelder energibruk og byggematerialer. Eksempelvis får vi stadig mer energieffektive anleggsmaskiner, og stadig mer energieffektive bygg. Byggene får også lengre levetid, og de forberedes for gjenbruk og så videre.

– Våre råd til våre klienter er klare: Fremtiden er grønn! Miljøbevissthet blir stadig viktigere kommersielt. Byggeprosjektenes og eiendommenes miljøregnskap og økologiske fotavtrykk får konsekvenser for eiendommers attraktivitet og verdi. Dette gir seg også utslag i finansieringsvilkår, hvor grønne obligasjoner og grønn finansiering er på full fart fremover, også i Norge.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring