Juryen som leter etter de gode boligprosjektene, består av (f.v.) Tor Inge Hjemdal, Arne Smedsvig, Eli-Kirstin Eide, Cecilie Bjerke Skjømming, Bård Kåre Flem, Erling Lae, Mari Bergset, Heidi Bjøru, Mai Ahn Thi Lê. Foto: Chris Andre Aadland/DiBK
Publisert: 09.03.2020 

Vil løfte fram de robuste og bærekraftige boligprosjektene

– Vi må bli flinkere til å dele kunnskapen om hvordan vi skaper de gode boligprosjektene, sier Erling Lae som er juryleder for Statens pris for byggkvalitet.

Årets tema for prisen er en god bolig gjennom hele livet, og juryen leter nå etter boligprosjekter som kan være forbilder for god boligbygging.

En god bolig må være bærekraftig

Boligbyggingen skal møte folks behov for en god bolig i alle faser av livet, fra barndom til pensjonisttilværelse. Når vi lever lenger, trenger vi også i større grad boliger der vi kan leve et godt og aktivt liv. Lae mener at vi må planlegge og bygge bærekraftig, slik at vi får fleksible boliger som kan fungere lenge. Vi bør har ambisjoner om å bygge for et 100-års perspektiv.

– Hvilken tidshorisont legger dagens boligprosjekter opp til? Bygges det kun med tanke på hva markedet etterspør akkurat nå, eller bygges det også med tanke på framtiden? Hvor fleksible og robuste er dagens boligprosjekter når beboernes og samfunnets behov endrer seg, spør Lae.

Robuste og fleksible boliger vil stå seg over tid

Juryen er på jakt etter boligprosjekter som tar høyde for et mangfold av livssituasjoner og som har gode kvaliteter knyttet til miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. Lae løfter fram bærekraft i flere former som viktige kvaliteter ved boligene.

– Et bærekraftig bomiljø må gi rom for en blandet alderssammensetning og ulike husholdningsstørrelser. Vi ser derfor etter de gode forbildene – boliger som kan fungere godt gjennom hele livet, som er bærekraftige både sosialt, økonomisk og miljømessig. Ikke minst må det være boliger som folk flest kan ha råd til, sier jurylederen.

Kunnskapsdeling er viktig

Alle kan foreslå kandidater til Statens pris for byggkvalitet. Lae oppfordrer særlig bransjen til å foreslå egne boligprosjekter som de er stolte av.

– På stadig flere tettsteder i Norge bygges det nå leiligheter. Mange av boligprosjektene er tilpasset lokale forhold og behov, men vil allikevel kunne ha gode løsninger som andre kan lære av. Ved å dele kunnskapen om de gode prosjektene, så kan vi bygge flere gode boliger, sier Lae. – Kunnskapsdeling bidrar til innovasjon og videreutvikling av boligproduksjonen.

– Det er ingen tvil om at det finnes gode prosjekter der ute, som fortjener å bli fremhevet, sier Lae som ser fram til å motta kandidater fra hele landet. Forslagsfristen var forlenget til 8. mars.

– Prosjekter som ble ferdigstilt i 2016 og fram til i dag, kan være med i årets konkurranse. I noen av disse boligene har folk allerede bodd i noen år. De sitter kanskje på erfaringer som kan bekrefte hvorvidt boligene har god funksjonalitet og at de faktisk er gode forbilder. Det holder jo ikke at boligene er gode på papiret, de må også være gode å bo i, avslutter Lae.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring