Foto: Mestergruppen
Inge Fosselie
Publisert: 23.10.2023 

Vil forandre byggebransjen

Flyt – er stikkordet for et helt nytt logistikksystem Mestergruppen lanserer i samarbeid med APX Systems; flyt i hele byggeprosessen fra fabrikk og via lager til ferdig hus. Det vil redusere byggekostnad og miljøbelastning fordi byggebransjen kan bli mer effektiv i alle ledd, fra leverandørens fabrikk, via lager til byggeplass og til sluttkunde.

– Dette er en standard og et verktøy vi må ha, og det er bare et tidsspørsmål før de største og mellomstore aktørene i byggebransjen tar i bruk ulike logistikksystemet, mener Lars-Fredrik Forberg som er direktør for boligutvikling i Mestergruppen.

Sporing

Verdien ligger i merking og sporing av byggevarene så man til enhver tid vet hvor de befinner seg. I dag skjer dette manuelt, og det gjøres feil hver eneste dag, noe som forsinker og fordyrer byggeprosessen.

– Det å spore byggevarer og sørge for at de kommer frem til byggeplass til riktig tid og i riktig mengde, kaller vi on-time-in-full. Vi leverer det vi har sagt, og vi leverer når byggmesteren ønsker det, og til det må vi ha et logistikksystem, sier Forberg.

– Vi snakker om 36 000 kroner per kvadratmeter for et småhus fra sålen og opp i disse dager, i tillegg er det skyhøye CO2-utslipp. Hvert småhus slipper ut cirka 50 tonn karbondioksid over hele levetiden, det er for mye, det må halveres, påpeker Forberg.

Han understreker at det er viktig å korte ned liggetiden for byggevarene, det er noe hele byggebransjen strever med. I dag ligger varene altfor lenge og kostnadene blir for høye.

Lønnsomhet

– Et logistikksystem vil bidra langs alle de tre aksene; tid, kost og CO2-utslipp. Det sørger for at vi får alt vi skal ha akkurat når vi trenger det, sier han.

– I og med at du klarer å bygge et hus på uker i stedet for måneder, så kan du jo bygge flere hus. Vi må fremdeles ha håndverkere som bygger, vi må fremdeles ha logistikkledere og sjåfører som kjører varene. Vi øker produktiviteten, det er ikke sånn at vi kan ta bort en ressurs, men heller bygge flere boliger, poengterer Forberg.

Og lønnsomheten er lett å regne på, mener Forberg:

– Hvis en håndverker må lete etter varer på byggeplassen, bruker han kanskje en time på det hver dag, hvis ikke du kan se på en app når varen kommer og hvor den ligger. Den kostnaden er jo 500 kroner timen. Hvis ti håndverkere og en byggeleder også skal holde på med dette, kan du multiplisere med 10–11!

Flyt for alle

– Det vi oppnår med å bruke logistikksystemene er flyt. Det vil si at håndverkerne aldri går ledig. Den verste fienden vår er at du må vente eller rette opp ting, eller lete eller forberede neste arbeidsoppgave. Alt dette vil vi prøve å unngå, dette er en av hovedsøylene i å skape flyt, presiserer han.

– Vår oppgave går ut på å redusere kostnaden på huset, så får markedet bestemme hva huset skal koste, legger han til.

Mestergruppen samarbeider med det norske teknologiselskapet APX systems AS som har utviklet systemplattformen APX Vareflyt 4.0. Plattformen løser mange av oppgavene som i dag må løses av flere systemer fra flere ulike leverandører.

– Vi kan bestille den riktige funksjonaliteten fra APX som de utvikler for oss. Dette vil komme hele bransjen til gode, men vi er pionérer akkurat her sånn sett, sier Lars-Fredrik Forberg ivrig.

Samtidig understreker han at hvis dette skal fungere, må alle sammen gjøre det. Det holder ikke at bare ett byggevarehus og entreprenørene følger de internasjonale standardene som forklarer hvordan merking og sporing skal gjøres og hvordan detaljene rundt selve handelen skal håndteres.

– To standarder er relevante, forklarer Forberg.

– Den ene er handelsstandarden GS1 og den andre er BEAast Supply 4.0 som definerer hvordan du får vare- og ordreinformasjon til å flyte i hele logistikksystemkjeden, helt fra leverandørens fabrikk, ut på byggeplass og inn til sluttkunde i dokumentasjonen av bygget.

Forberg understreker at bransjen trenger standarder for alt dette, standarder som hele bransjen må følge.

– Og hvor lang har bransjen kommet per i dag?

– Vi har så vidt snørt på oss skoene og forstått at veien ligger foran oss. Nå må vi begynne å gå!

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring