Foto: Adobe Stock
Publisert: 10.05.2022 

– Vi må samarbeide for å unngå katastrofale overvannsfeil

Construction City Clusters nye overvannsrapport avdekker betydelige feil ved dagens praksis. Nå inviteres bransjen til samarbeid for å finne løsninger som tåler fremtidens ekstremvær.

Construction City Cluster er en næringsklynge for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen, og  en arena for å dele kunnskap og skape felles innovasjonsprosjekter. Det er klyngemedlemmene Multiconsult, Storm Aqua, Aspelin Ramm, OBOS og SINTEF som hittil har jobbet med overvannsprosjektet i klyngen.

– Vi ser at det mangler kunnskap om overvannsrelaterte risikoer, installasjon, drift og funksjon over tid. Undersøkelsen viser at det er for lite fokus på driftsfasen. Det er også behov for bedre FDV-dokumentasjon for overvannsystemer, sier Multiconsults Britt Rasten, som ledet klyngens overvannsprosjekt.

Nå skal Construction City Cluster ta prosjektet et steg videre, og samler bransjen til workshop på Ulven 19. mai.

– Vi må skape bygg og steder som kan tåle økt ekstremvær. Det er utrolig at så mye kan gå galt, slik det ble avdekket i forprosjektet vårt. Jeg håper kloke hoder vil gå sammen for å finne prosjektideer som skaper fremtidens overvannsløsninger, sier Naomi Ichihara Røkkum, daglig leder i Construction City Cluster.

Må unngå å bygge falsk trygghet

Et sentralt mål med klyngeprosjektet var å teste hypoteser som tok utgangspunkt i prosjektdeltakernes egne erfaringer. Rapporten bekrefter dessverre samtlige hypoteser, forteller Røkkum.

– Vi må samarbeide for å unngå katastrofale overvannsfeil. Dette er klimatilpasning i praksis, sier hun.

Rapporten fra klyngeprosjektet understreker også behovet for å tenke bærekraft i et mye lengre perspektiv enn man gjør i dag:

– Om vi sier at vi bygger bærekraftig, bør løsningene også fungere om ti, tjue og tretti år. I motsatt tilfelle bygger vi en falsk trygghet, legger Rasten til.

Meld deg på overvannsworkshopen her.

Fakta - Forprosjektets konklusjoner:
  • Det mangler tydelige beskrivelser og oversikt over overvannsrealterte risikoer
  • Det mangler kunnskap om gode og robuste løsninger
  • Det mangler kunnskaper om hvordan overvannsløsningene fungerer sammen som et overvannssystem og hvordan de relaterer til øvrige bygningsmessige forhold
  • Det mangler kunnskap om installasjon og drift av overvannsløsninger
  • Kunnskapene til funksjon over tid for overvannsløsninger trenger å forbedres
  • Det mangler gode kontrollrutiner
  • Det er behov for systembeskrivelse og FDV-dokumentasjon for overvannssystemer
Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring