Foto: Backe
Publisert: 16.02.2024 

Vernerunde nr. 100 på Kunstsilo

Torsdag 8 februar ble vernerunde nr. 100 gjennomført på Kunstsilo i Kristiansand. I løpet av måneden skal prosjektet overleveres Kristiansand kommune, og 11. mai åpner Kunstsilo dørene for publikum.

− Det er vel verdt å markere dette «jubileet». Første vernerunde gikk 17. oktober 2019. Siden den gang er det nedlagt 310 000 arbeidstimer i dette fantastiske prosjektet. Deltakelsen i vernerundene har vært svært god, og jeg har opplevd et stort engasjement fra alle involverte for å sikre byggeplassen og forebygge skader og uhell, forteller anleggsleder Simon Hartveit i Backe Sør.

Prosjektet har hatt mange krevende og utfordrende arbeidsoppgaver, særlig i fasene frem til at mesteparten av de opprinnelige 30 silorørene var fjernet og bygget var stabilisert på nytt. Ikke minst krevde de første arbeidene som foregikk innvendig i de lukkede silorørene svært nøye planlegging og oppfølging med tanke på sikkerhet. Det grundige og systematiske arbeidet som ble gjort i denne fasen ga en god start på HMS-arbeidet som har blitt fulgt opp gjennom hele prosjektet.

− Gjennomføring av vernerunder er et viktig ledd i et godt og forebyggende HMS-arbeid. På en byggeplass som denne, med tidvis svært mange ulike aktører og faggrupper inne samtidig, endrer situasjonsbildet seg hele tiden. Det stiller krav til tett oppfølging av sikkerhet, forteller anleggsleder Hartveit.

Backe er opptatt av å måle og følge opp flere ulike proaktive HMS-indikatorer for å sikre at prosjektene jobber i tråd med våre hovedstrategier på HMS. RUH-rapporteringen er indikatoren på i hvilken grad alle som jobber på prosjektet involverer seg i HMS-arbeidet. På Kunstsilo har denne hele tiden ligget over målet på 1 RUH per million i omsetning. Det tyder på et godt engasjement blant arbeidstakerne. At det proaktive HMS-arbeidet har vært positivt er anleggsleder Simon Hartveit ikke i tvil om.

– Vi opplever høy grad av trivsel og godt samarbeid mellom aktørene på plassen. Prosjektet har gjennom hele gjennomføringsfasen hatt fire mindre personskader, men ingen med alvorlig potensial. Jeg ønsker å rette en stor takk til alle som har jobbet i prosjektet, og for den sikkerhetskulturen vi i fellesskap har klart å skape. Sammen har vi gjort dette til en trygg og god arbeidsplass for alle, sier anleggslederen.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring