Foto: Fredrik Warbo
Publisert
21.okt.2021

Verdens største elektriske smelteovn for produksjon av steinull: Kandidat til Byggenæringens Innovasjonspris 2021

– Rockwool har selv utviklet en ny elektrisk smelteovn som nå er i full drift på RW sin fabrikk i Moss. Smelteovnen er verdens største elektriske smelteovn for produksjon av steinull.

Rockwool AS med kandidaten «Verdens største elektriske smelteovn for produksjon av steinull»

– Totalt har RW investert 450MNOK i prosjektet. Arbeidet med prosjektet startet i 2017 og selve oppstarten var i desember 2020. Engineering og design er foretatt av RW sine egne ingeniører med støtte fra Enova på over 100 MNOK. I 2019 vant prosjektet Næringslivets klimapris, som deles ut av ZERO hvert år. I 2020 vant prosjektet Mosseregionens næringslivspris.

– Hvorfor er løsningen innovativ og nyskapende?

 – Byggesektoren bidrar til en stor andel av verdens CO2 utslipp og avfall. Bare i Norge står byggesektoren for 1,5 millioner tonn med avfall hvert år. På EUs klimaplan mot 2030 står reduksjon av klimagasser og økt materialgjenvinning sentralt. Rockwool sin nyutviklede elektriske smelteteknologi på fabrikken i Moss er et eksempel på hvordan industrien kan redusere eget klima- og miljøavtrykk betydelig. Teknologien er i tillegg et kinderegg. Overgangen til elektrisk smelteovn vil redusere de direkte CO2 - utslippene med 80 prosent, men i tillegg åpner den for resirkulering av brukt steinull fra byggeplasser i Norge. Videre gjør teknologien det mulig å redusere avfall fra egen produksjon i Moss med opp til 99 prosent.

 – Hvordan bidrar løsningen til en mer bærekraftig (miljø, økonomi, samfunn) og konkurransedyktig byggenæring med søkelys på klimaeffekt og sirkulær økonomi?

– Den oppfyller alle sammen. Reduserer direkte CO2 utslipp fra fabrikken, den reduserer Moss kommune sine utslipp med ca. 15%, den gir kundene et produkt med mye lavere klimaavtrykk. Produktet i seg selv gir bygninger med god brannmotstandsevne som i seg selv er et viktig argument for tap a bygninger i en brann. Videre åpner teknologien for en sirkulær produksjon som gjør de mulig å materialgjenvinne Rockwool om og om igjen. I tillegg reduserer vi vårt eget avfall med ca. 99 prosent, som er formidabelt. Teknologien vil også få stor betydning for RW international i årene som kommer. RW international har forpliktet seg til Science Based Target Initiative, som et av de aller første energiintensive virksomhetene.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring