Illustrasjon: Asplan Viak/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
Emner
Publisert
22.jun.2021

Klare for å bygge nye Tøyenbadet

Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg har inngått kontrakt med AF-gruppen, som i sterk konkurranse med to andre entreprenører vant hovedentreprise bygg for det nye Tøyenbadet. Byggearbeidene starter opp høsten 2021, og badet er planlagt å kunne brukes sommeren 2024.

Byggentreprisen består i hovedsak av alle bygningsmessige arbeider, som råbygg, fasader, takkonstruksjoner og innvendige arbeider. I tillegg kommer grunnarbeider og fundamentering for utebadet, samt utomhusarbeider.

– Det er mange som ser frem til et nytt hovedbad i Oslo, og vi gleder oss til å komme i gang å bygge. AF-gruppen har god kompetanse og erfaring, og har lagt frem en god plan for arbeidene. Vi er glade for å ha dem med på laget, sier fungerende direktør Knut Berge Øverdal

Høye miljømål og økt mangfold

Nye Tøyenbadet har høye miljømål, og stiller krav til miljøvennlig materialbruk og materialgjenvinning. Byggeplassen skal være fossilfri med stort innslag av utslippsfrie anleggsmaskiner. I tillegg skal det nye Tøyenbadet være et foregangsprosjekt for seriøsitetsbestemmelsene i Oslomodellen. I byggentreprisen for nye Tøyenbadet har kommunen for første gang kontraktfestet krav som skal bidra til å sikre økt mangfold og forebygge trakassering på byggeplassen. Det er blant annet kontraktfestet et mål om at 20 prosent av de arbeidende lærlingetimene skal utføres av kvinnelige lærlinger.

– Som en av de største byggherrene i landet, vil Oslo kommune bruke sin posisjon til å dra bransjen i en mer miljøvennlig retning. I tillegg vil vi være pådrivere for å skape arbeidsplasser der alle føler seg velkommen, sier Berge Øverdal.

Prosjektet stiller store krav til miljø, materialvalg og seriøsitet. Vi ser frem til å samhandle med Kultur- og idrettsbygg og øvrige involverte aktører for å gi et godt tilbud med moderne fasiliteter i hovedstaden, sier konsernsjef i AF Gruppen, Amund Tøftum.

Økt bassengkapasitet

Det gamle Tøyenbadet ble ferdig revet høsten 2020, og et nytt, moderne badeanlegg skal føres opp på samme tomt. Grunnarbeidene ferdigstilles høsten 2021, parallelt med oppstart av byggearbeidene.

Det nye Tøyenbadet skal bestå av både et innendørsanlegg, et utendørsanlegg og en fullverdig flerbrukshall. Med totalt sju bassenger og en vannflate på 2 700 kvadratmeter, vil det nye anlegget bli Oslos største badeanlegg og gi et variert badetilbud til idretten, skole, helse, mosjon, lek og velvære. Det nye anlegget vil få 2,5 ganger større vannflate enn det gamle Tøyenbadet, og bidra med økt bassengkapasitet i Oslo.

Involverte i prosjektet:

Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Prosjekt- og byggeledelse: Stema Rådgivning AS

Arkitekt- og rådgivningsgruppe: Asplan Viak AS

Entreprenør byggearbeider: AF-gruppen

Entreprenør grunnarbeider: Askim Entreprenør AS

Samspillsentreprenør vannbehandling og stålbasseng: ENWA

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring