Foto: Shutterstock
Publisert
24.sep.2021

Utviklet et nettbasert opplæringstilbud for tømrerfaget

Opplæringskontoret for tømrerfaget og Datapower har i tett samarbeid med Byggmesterforbundet og SINTEF Community, gjennom Byggforskserien, utviklet et nettbasert opplæringstilbud for tømrerfaget.

E-læringen er laget for å gi best mulig opplæringstilbud for morgendagens tømrere. «Lærlinger skal være stolte av faget sitt og må tilegne seg kunnskap som tilfredsstiller bransjens kompetansebehov», sier Harald Hansen, daglig leder Byggmesterforbundet Region Øst og Opplæringskontoret for tømrerfaget.

Datapower har vært utviklingspartner og har over 35 års erfaring med IT-systemer, pedagogikk, læremateriell og teknologi.

– Å samarbeide med en kunde (les: Opplæringskontoret for tømrerfaget) som er brennende engasjert og opptatt av å kunne tilby sine lærlinger kompetanse på en innovativ måte er veldig gøy, sier Kirsti B. Arntsen, daglig leder i Datapower.

– I samarbeid tilbyr vi nå en pakke med ulike e-læringskurs skreddersydd lærlingeløpet», legger hun til. «Målet er å kunne tilby en fremtidsrettet og ressurssparende fagopplæring for opplæringskontorene, fortsetter Hansen.

En introduksjonspakke av e-læringen er nå ute i markedet. I 2022 vil pakken bestå av 11 nettbaserte kurs. Videre er målsettingen å utvikle en komplett e-læring portefølje for elever og lærlinger i et videregående opplæringsløp.

 • Introduksjonskurs tømrerfaget, yrkesforberedende
 • Byggforskserien
 • Praktisk matematikk, tegning og tegningsforståelse
 • Svenneprøven for tømrerfaget
 • Tømrerfaget og byggeskikkens historie
 • Samhandling
 • Bygningsfysikk
 • Lover, regler og standarder
 • Rehabilitering, ombygging og tilbygg
 • Konstruksjoner og materiallære
 • Miljø og bærekraft

Opplæringskontorenes ansatte har tilgang til kursene og lærlingen har tilgang ut læreperioden.

Opplæringskontoret for tømrere har implementert e-læringen i deres informasjons- og administrasjonssystem for fagopplæringen, kalt iFag. Den nettbaserte opplæringen kan tilbys som en del av iFag eller som frittstående e-læring.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring