Foto: Securo
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
22.okt.2021

Tilbyr ventil for trøblete trekledning

Royalbehandlet trekledning kan ha dårligere brannegenskaper enn deklarert. Det har fått store følger for utbyggere. Securo mener de har en enklere løsning enn tiltakene SINTEF anbefaler.

– Flere produsenter av såkalt royalbehandlet kledning har klassifisert sine produkter i brannklasse D, noe som ikke er riktig. Det har skapt usikkerhet rundt sikkerheten til bygningene der produktene er brukt. Saken oppsto tidlig i vinter, og vi fikk mange telefoner fra folk som jobbet med slik kledning. Vi snakker om hundrevis av allerede påbegynte prosjekter, forteller salgssjef Tronn Røtvoll hos Securo.

Foto: Securo

Securo utvikler brannsikre lufteventiler og ventilerte brannstopp-løsninger for bygningskonstruksjoner. Selskapet har vært i det norske markedet siden 2006, og er i dag en del av den største gruppen innen passiv brannsikring i Europa, svt Group, med salgsnettverk i mer enn 50 land.

Unngår ”skorsteinseffekt”

– Royalbehandlet kledning er mye brukt i Norge. I vinter sto de prosjekterende i en situasjon der de ble pålagt byggestopp. De måtte altså finne ut hva de kunne gjøre, for å komme seg rundt problemet. Securo foreslår bruk av vår hulromsventil, som monteres inn i luftespalten bak kledningen. Da kan ikke en brann spre seg inn dit. Ventilen holder en eventuell brann på utsiden.

– Med en slik ventil unngår vi det vi kaller ”skorsteinseffekten” inne i hulrommet, altså at varm luft fort går oppover. En slik effekt gjør ellers at brann kan spre seg svært hurtig. På utsiden får du ikke denne effekten. Vi får brannpåvirkning fra kun én side, og dermed mye lengre gjennombrenningstid. Vi sikrer dermed kledningen like godt som brannklasse D krever, men på en mye enklere måte enn hva Sintef anbefaler. Skulle noen gjøre alle disse tiltakene, ville det bli kostbart, mener Røtvoll.

Plassert i feil system

Produsenter av royalbehandlet trekledning har altså deklarert sine produkter feil, viser et tilsyn Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) gjennomførte på brannimpregnert trekledning i fjor. Produktene ble plassert i system 4 for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser, men skulle vært plassert i system 3.

Foto: SINTEF

– Forskjellen er at i system 3 skal et tredjeparts laboratorium bestemme brannegenskapene ved brannprøving og klassifiseringen av kledningen, mens i system 4 kan produsenten vurdere dette selv, forklarer forsker Kathinka Leikanger Friquin hos SINTEF.

Royalbehandlet trevirke er behandlet med en kombinasjon av trykkimpregnering med vannløste midler, vanligvis kobbersalter, og en etterfølgende oljebehandling der trelasten kokes i olje under vakuum. Det gir trelast som er innoljet på alle sider, og på den måten får vannavvisende egenskaper.

Verktøy ved fravik

Produsentene av slik kledning jobber for å få på plass riktig dokumentasjon, blant annet gjennom branntesting. Noen av produktene som ble testet viste seg å ikke oppnå klasse D-s3,d0, som produsenten tidligere deklarerte. Disse produktene tilfredsstiller dermed ikke minste preaksepterte ytelse for utvendige kledninger gitt i veiledningen til TEK17, forteller Leikanger Friquin.

– I standarden er det ikke presisert at muligheten for klassifisering uten prøving, altså plassere produktet i system 4, bare kan benyttes for ubehandlet bekledning, ikke impregnert, malt, beiset eller på andre måter viderebehandlet treverk. Det er en bestemmelse knyttet til byggevareforordningen som slår fast at du ikke kan klassifisere behandlede trekledninger uten at det er testet. Dersom du tar kontakt med et prøvings- eller sertifiseringsinstitutt får du hjelp til å vurdere om produktet må brannprøves.

– SINTEF har, på oppdrag fra Boligprodusentenes Forening, utarbeidet et forenklet fraviksverktøy, som ansvarlig prosjekterende for brann i hver byggesak kan bruke til å vurdere brannsikkerheten i en del bygg. Det gjelder eneboliger, eneboliger i kjede, samt rekkehus som er oppført eller prosjektert med royalbehandlet trekledning. Det er ikke utarbeidet generelle retningslinjer for kontor- og næringsbygg ennå, så vidt meg bekjent.

SINTEF har ikke vurdert Securos produkter, verken i forbindelse med royalbehandlet trekledning eller som løsning for slik kledning når det gjelder brannklasse D.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Legg igjen en kommentar