Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring
Kjetil S. Grønnestad
Publisert: 02.04.2024 

Sykehjem som nær-nullenergibygg

Når Tåsenhjemmet i Oslo er ferdig høsten 2024, flytter beboere og ansatte inn i et bygg som oppfyller krav både i BREEAM og FutureBuilt.

– Det nye sykehjemmet BREEAM-sertifiseres til karakteren Excellent, og bygges i henhold til FutureBuilt sine nZEB-kriterer for nær-nullenergibygg, forteller Ingrid Karlsen, prosjektleder hos byggherren Oslobygg.

Sykehjemmet bygges som et nær-nullenergibygg i tråd med Oslo kommunes overordnede miljøstrategi om å redusere byens totale utslipp. Energibruk og klimagassutslipp, som skal være redusert gjennom hele byggeperioden, skal forbli på at lavt nivå også etter at bygget settes i drift.

– Bygget får et lavt energibehov, og det skal hente energi fra energibrønner og solceller, sier Karlsen.

I tillegg til vann-vann varmepumpe på 165 kilowatt, som henter energi opp fra 27 energibrønner på cirka 250 meters dybde, får Tåsenhjemmet solcellepanel på taket.

Sykehjemmet får energimerke A som imøtekommer passivhusstandard og oppfyller FutureBuilts krav for nær-nullenergibygg (nZEB). Energibehov beregnes til 370 000 kilowattime per år. Energibrønnene med varmepumpe dekker cirka 95 prosent av energibehovet til romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmt tappevann. Solcelleanlegget forventes å produsere 144 000 kilowattime til eget forbruk.

Forsinket forbildeprosjekt

Opprinnelig skulle Tåsenhjemmet stå ferdig i november 2023, men planleggingen pågikk over en lengre periode enn forutsatt. Dermed er innflyttingen flyttet til høsten 2024. Det betyr at det som ble oppfattet som bærekraftig og innovativt da prosjektet var i startfasen, har rukket å bli etablerte arbeidsprosesser og løsninger.

– Vi oppfylte kriteriene som forbildeprosjekt i FutureBuilt da vi startet prosjektet i 2017. Mange av disse kriteriene er nå innarbeidet i mange prosjekt som ikke er forbildeprosjekt, som jo er hensikten med FutureBuilt, sier Karlsen.

Blant annet bygges sykehjemmet slik at materialene kan gjenbrukes når bygget en gang i fremtiden skal demonteres.

Fossilfri byggeplass

Ifølge Beate Cappelen, prosjektleder for utbygger Peab, skal FutureBuilt-prosjekt være nyskapende, samt sosialt og økologisk bærekraftige.

Foto: Erik Burås for Fremtidens Byggenæring

– Vi dokumenterer at mål satt i prosjektet er oppfylt ved avslutning av prosjektering, ved ferdigstillelse, og to år etter ferdigstillelse, sier hun.

Cappelen synes Tåsenhjemmet er et spennende prosjekt å jobbe med siden det setter store krav til planlegging, gjennomføring og logistikk.

– Det er et stort og innholdsrikt bygg som skal reises i et villastrøk på en knapp byggetomt, sier Cappelen.

Noe naboene kan glede seg over, er at Peab bruker elektriske gravemaskiner på byggeplassen. De støyer og forurenser langt mindre enn fossildrevne gravemaskiner ville gjort.

For å sikre at Tåsenhjemmet kan kalles et nær-nullutslippsbygg, har Peab beregnet fotavtrykket, inkludert klimagassutslippene, for alle faser av byggets levetid.

Tåsenhjemmet får fire etasjer, pluss en kjelleretasje, og blir på drøye 14 500 kvadratmeter. Det blir hjemmet til 130 beboere, pluss at det skal gi innhold til hverdagen for brukerne av dagsenteret.

Sykehjemmet er reist med bærekonstruksjoner i massivtre. Det får ytterfasader med trekledning og spilepanel i furu. Dermed skiller det seg materialmessig litt mindre ut fra trehusbebyggelsen rundt. Også innvendig er tre et mye brukt materiale. All plasstøpt betong er lavkarbonbetong klasse ekstrem.

– Vi har også en sorteringsgrad på avfall som overstiger 95 prosent, sier Cappelen.

Bevart biologisk mangfold

Det nye sykehjemmet erstatter et eldre sykehjem på samme tomt som ble revet i 2019. Ifølge Karlsen har nybygget tilnærmet samme fotavtrykk som bygget det erstatter.

– Vi har dermed gjort lite inngrep i naturmiljøet, samtidig som vi skaper gode, grønne uterom for beboere og nabolag. Prosjektet har også lagt vekt på å ivareta det biologiske mangfoldet og de stedegne plantene. Vi samlet inn frø i nærområdet og har blant annet plantet ut hvitmure, som er en rødlistet lokal art, sier Karlsen.

Tomten var premissgiver. Siden bygget har tilnærmet samme fotavtrykk som det gamle sykehjemmet, kunne inngrepene i naturmiljøet begrenses. Der det var mulig er eksisterende trær bevart. Overvann håndteres med sedum på takene, samt flere regnbed på bakkeplan.

Karlsen er spesielt fornøyd med at Tåsenhjemmet skal gi nabolaget kvaliteter som park, kafé og arbeidsplasser.

– Bærekraft innebærer også økonomi, og sykehjemmet skaper arbeidsplasser i lokalsamfunnet. Vi leverer kvaliteten som er bestilt, og til kostnaden som er budsjettert, avslutter hun.

Denne saken ble først publisert i magasinet Fremtidens Byggenæring, desember 2023.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring