Fra venstre: Prosjektdirektør Kari Gro Johansen (SUS2023), BIM Manager Torgeir Fadnes (COWI), BIM Manager Kristoffer Tungland (COWI), Derek Wright (Signify), forretningsutvikler Haavard Tufta (COWI). Foto: COWI / Kristoffer Jakobsen
Emner
Tekst
Thor Lynneberg
Publisert
09.jun.2020

SUS2023: Skal redde liv med brukerstyrt bygg

Nye Stavanger Universitetssykehus blir skapt med fokus på behovet til ansatte og brukere. Det vil redde liv, mener ekspertene.

– Det er ikke tradisjon for å ha uavhengige rådgivere i prosesser hvor det blir laget en overordnet «Smartbygg»-løsning. Ofte er prosjektet derfor i overkant leverandørstyrt. De har et system de tror på, men de har samtidig ikke ansvar eller mandat til å koordinere det med øvrige systemer. Vi ser behovet for en uavhengig part, forteller BIM-manager i rådgivingsselskapet COWI, Kristoffer Tungland.

Gjorde feltarbeid

– Sykehusbygg nok er blant de bedre når det gjelder brukervennlighet. Likevel er det alltid en utfordring å sørge for at brukerne får delta i planleggingen. Det er en kunst å få med så mange stemmer som mulig, uten at prosjektet trekker ut i tid. Det er en balansekunst. I dette prosjektet, kjent som SUS2023, har blant andre leger, sykepleiere og forskere vært med inn i BIM-modellen. Vi har brukt VR-teknologi. Brukerne slipper altså inn i sine områder. De kunne dermed komme med sine tilbakemeldinger, lenge før bygging.

SUS og COWI har også vært ute i felten, på jakt etter innspill fra mulige pasienter og pårørende.

– Vi hadde en dialog på konferansen Nordic Edge. Der spurte vi folk hva som er viktig for dem når de er på sykehus. Vi fikk altså kartlagt behovene også hos pasienter og pårørende.

– Planen er å koordinere all sensorikk i sykehuset med BIM-modellen. Meningen er å samle alle leverandører av teknikk i ett og samme system. Videre skal vi som rådgivere også få med oss alle innspill fra leger, sykepleiere, forskere og andre ansatte på sykehuset. Resultatet skal blant annet sørge for at det blir enklere og raskere å få alt utstyr inn på et rom. BIM-modellen kan altså fungere som et kartgrunnlag – i form av geometri og informasjon – for hele bygget.

Bygger moduler

Første byggetrinn i det nye sykehuset skal stå klart i 2023. Da flyttes alle somatiske senger, akuttfunksjoner og nødvendige støttefunksjoner. Prosjektdirektør for SUS2023 hos Helse Stavanger, Kari Gro Johansen, ble utfordret av myndighetene til å bygge sykehuset mer effektivt, og med høyere grad av digitalisering og innovasjon. Utfordringen gikk videre til Tungland og hans kolleger:

Foto: Ragnhild Fagerheim / COWI

– Stavanger sykehus fikk i oppgave å tenke nytt, og de fikk i oppgave å industrialisere en del av byggingen. Altså bygge ferdige moduler off-site, mer på samlebånd, som i bilindustrien. Vi bestemte oss derfor for å bruke design-verktøyet vårt. Vi ville begynne industrialiseringen allerede mens vi designet bygget.

– Baderommet er en komplett modul. Du kan demontere den, og ta den ut av rommet. Det gir fleksibilitet. Det gjør det mye enklere å ommøblere. Du kan «ta rommet ut av døren». Det er altså ingen teknikk i veggene. Alt er bygget inn i modulene. Vi har flere slike moduler; bad, vaskerom og sengemodul – for eksempel.

Når man bytter ut et element i et prosjektert referanserom, følger alle andre rommene etter, oppsummerer Johansen.

– Det viktigste for oss med bruk av BIM-modellen er at vi skal ha en heldigital byggeplass. Det er i seg selv ganske banebrytende, en byggeplass uten papirtegninger. Ved å bruke BIM får man svært strukturerte data, noe som er et stort poeng med bruken av modellen.

Redder liv med raskere respons

Rådgiverne har også tatt høyde for trafikken i det nye bygget. BIM-modellen, kombinert med sensorikk, vil gi en bedre logistikk og trafikkflyt. Høy grad av mobilitet, fleksibilitet og ikke minst hastighet skal bidra til å redde menneskeliv når det virkelig haster, sier Tungland:

– Vi skal ha en oversikt over hvor det er mest trafikk i bygget. Hvor det blir kø og stopp. Vi skaffer en oversikt over hvor det til en hver tid er mye folk. Det gjør det enklere å finne raskeste rute, når en situasjon er tidskritisk. Det er også sensorer på alt medisinsk utstyr, så alle kan finne ut hvor alt står, med én gang. Det er i det hele tatt investert ganske mye i nye, digitaliserte løsninger. Ofte er det slik at dataene finnes, men de blir ikke brukt. Det skyldes gjerne at du ikke har noen som sitter med en overordnet rådgiverrolle.

SUS2023 er nå i designfasen. Aktørene i prosjektet samkjører alle systemer og leverandører, og nøkkelen er å aldri sende ut noen dokumenter utenfor BIM-modellen.

– I dette prosjektet har vi sagt at ingen får være med, hvis ikke de kan levere en BIM-modell. Sånn sett har vi presset leverandørene. Samtidig ser vi at de fleste nå leverer i BIM. Det er ikke så mystisk som det engang var.

Verdensmestere i BIM

Det nyskapende byggeprosjektet vekker stor oppmerksomhet også i utlandet. I fjor vant Tungland og hans kolleger i COWI, sammen med Nordic – Office of Architecture, «AEC Excellence Awards» – også kjent som verdensmesterskapet i BIM-modellering. Det er en konkurranse i regi av det amerikanske programvareselskapet Autodesk.

– Autodesk ble så imponert over løsningene vi hadde kommet med at de inviterte oss over til Las Vegas i 2017, for å fortelle dem om det der borte. Vi holdt derfor en presentasjon på Autodesk-konferansen, og året etter sendte vi inn en søknad om å få være med på kåringen. Der gikk vi til topps, rett og slett.

Nå deler Tungland gjerne sine erfaringer fra prosjektet, både internt og eksternt.

– Veldig mye av dette prosjektet handler om opplæring, ikke bare av brukerne – men også leverandørene. COWI deltar også på messer og andre arrangementer, der vi snakker om det vi jobber med. Vi holder ingenting tett til brystet. Vi deler så mye vi kan.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring