Foto: NCC
Emner
Publisert
03.mai.2021

Styrker sikkerhetskulturen med HMS-uke i NCC

I dag starter NCC opp sin årlige HMS-uke. Det er en uke hvor de ansatte inspirerer hverandre og sammen videreutvikler og styrker sikkerhetskulturen i selskapet.

HMS-uka arrangeres i hele NCC-konsernet og over 14 000 ansatte deltar på en rekke forskjellige HMS-arrangementer i Norge, Sverige, Finland og Danmark.  Det er sjette året på rad at NCC gjennomfører HMS-uka i hele konsernet. I Norge er det 11. gangen NCC gjennomfører HMS-uka og uka er bli et viktig tiltak for å styrke sikkerhetskulturen i virksomheten og dermed gjøre NCC til et enda tryggere og bedre arbeidssted.

– NCC i Norge har en godt innarbeidet sikkerhetskultur og har i en lang rekke år gjennomført HMS-uka som en inspirerende og lærerik uke med fokus på de ansattes sikkerhet, trivsel og motivasjon, sier Per Jonsson, divisjonsleder for NCC Infrastructure og landansvarlig for NCC i Norge.

Gjennomfør HMS-uken på en trygg måte

HMS-uka skal gjennomføres på en trygg måte og i henhold til de smittevernreglene som gjelder i ko

mmunene og tilpasses derfor lokale forhold.  Aktiviteter flyttes i hovedsak utendørs eller gjennomføres ved hjelp av digitale verktøy.

HMS-seminarer

I år arrangeres fire digitale seminarer med temaene; Vibrasjoner og risiko for helseplager, Mobbing og trakassering, Arbeidsmiljø og hjemmekontor, samt Støv og støy. I tillegg en lang rekke lokale arrangementer som fokuserer på områder som er viktige i de forskjellige prosjektene.

– Vi mener å ha funnet en god balanse på aktuelle temaer som angår både oss alle i selskapet. I tillegg har vi alle de lokale arrangementene rundt omkring, som til sammen skaper en inspirerende og motiverende HMS-uke, sier Per Jonsson.

Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring