Publisert: 22.02.2019 

Støyskjerming permanent og midlertidig

Det å ha kontroll på støy i forbindelse med veiprosjekter blir stadig viktigere. For å dekke dette behovet har Rebloc®...

Det å ha kontroll på støy i forbindelse med veiprosjekter blir stadig viktigere. For å dekke dette behovet har Rebloc® utviklet et innovativt produkt som gir maksimal trafikksikkerhet.

Dette er et svært effektivt og spesialutviklet system som består av rekkverk med integrert støyskjerming som har blitt testet i henhold til de strengeste sikkerhets- og kvalitetsstandarder. EN 1317-2, EN 14388 og EN 1793

Systemet kan brukes som permanent løsning og ikke minst som midlertidig løsning, en kombinasjon av dette kan ofte være et godt økonomisk alternativ i prosjektene.

Kombinert trafikksikring/støyskjerming

Kombinasjonen av betongrekkverk og støyskjerm er svært plassbesparende og har en unik slank design. Et støyskjermelement overlapper to basiselementer. Dette gir bedre stabilitet. Det patenterte koplingssystemet garanterer god sikringsfunksjon og kopler elementene sammen til en sterk og sammenhengende kjede. Konvensjonell trafikksikring med separat støyskjerming krever mye mer plass, noe som ofte er et stort problem. Produktet har samsvarsgodkjenning i klasse H2/W4, skadeklasse B.

Svært nær støykilden

Takket være denne kombinasjonen er det kun kort avstand mellom støyskjermen og trafikken som forårsaker støy. Dermed kan en lavere støyskjerm benyttes sammenlignet med konvensjonelle systemer. Bedre støykontroll oppnås med samme skjermingshøyde. I tillegg til merkbart bedre effekt er kostnadene også betraktelig lavere for Rebloc®-systemet.

Rask montering

Monteringstiden kan reduseres betraktelig fordi betongrekkverket og støyskjermen monteres samtidig. Produktet prefabrikkeres og kjøres frem til installasjon området.

Dette muliggjør rask og rasjonell montering, noe som minimerer trafikkforstyrrelsene. Modulsystemet gjør det lett å foreta utbedringsarbeider. Systemet kan utplasseres uten å forankres i underlaget og kan også brukes som et midlertidig rekkverk.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring