Foto: BNL
Emner
Publisert
17.des.2020

Stor bekymring for forsinkelser på grunn av karantenereglene

– Vi går inn i en juletid og mange arbeidsreisende skal hjem til en velfortjent juleferie. 56 prosent av bedriftene som har utenlandsk arbeidskraft, er imidlertid bekymret for at nettopp karantenebestemmelsene vil føre til forsinkelser på prosjektene, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Årets siste medlemsundersøkelse fra NHO viser ikke store endringer siden forrige runde i november.

– Det kan se ut til at november var et nytt bunnpunkt denne høsten når det gjelder lavere etterspørsel og kanselleringer av ordre. I denne undersøkelsen er vi tilbake til der vi var september hvor rundt en tredjedel av bedriftene svarer ja på dette spørsmålet.

Det er også litt færre bedrifter som er blitt varslet av leverandører om forsinkelser og kansellering av leveranser som følge av koronaviruset.

– Det betyr på ingen måte at krisen er over eller at det ikke er utfordringer i de ulike markedene. Fortsatt svarer 43 prosent at de er varslet om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser i denne undersøkelsen, sier Sandnes videre.

31 prosent av bedriftene svarer at omsetningen i deres bedrift har vært mer enn 50 prosent lavere de siste 4 uker, sammenlignet med samme periode i fjor, mens ca halvparten av bedriftene har hatt samme omsetning.

– Byggenæringen består av mange ulike bransjer og markeder, hvor konsekvenser av koronaviruset har slått ut svært ulikt. Denne undersøkelsen viser også det, sier Sandnes.

Når det gjelder ordresituasjonen for neste år, så har vi i denne runden stilt spørsmål om hvordan bedriftenes ordresituasjon ser ut i 2021, sammenlignet med hvordan situasjonen for inneværende år så ut på samme tidspunkt i fjor.

– 34 prosent av bedriftene svarer at ordresituasjonen for 2021 er noe svakere, eller svært mye svakere, sier Sandnes videre.

Med en vaksine i sikte og lovnader fra myndighetene om mer normale tilstander mot sommeren, kan kanskje bidra til en litt større optimisme, enn det som var bare for en måned siden.

– Det at ca en tredjedel av bedriftene sliter, er likevel urovekkende og det kan også være en konsekvens av den generelle usikkerheten i landets økonomi med fortsatt høy arbeidsledighet. Smittesituasjonen og de påfølgende smitteverntiltakene vil også påvirke dette.

Sandnes mener det viktigste for byggenæringen i tillegg til å bidra til å unngå smittespredning, er å klare og holde hjulene i gang, og at planlagte og påbegynte prosjekter blir gjennomført. Det vil være svært viktig for å unngå permitteringer og oppsigelser i Norges største distrikts- og fastlandsnæring, avslutter Sandnes.

Dette viser NHOs medlemsundersøkelse hva BNL-bedrifter svarer (Parentes er tall fra forrige undersøkelse 24. nov. 2020):

  • 56 % antar at karantenereglene for utenlandsk arbeidskraft fører til forsinkelser på bedriftenes prosjekter (37%)
  • 43 % har fått varsel fra leverandører om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser (55%)
  • 38 % har reduksjon i ordrereserven sammenlignet med samme måned i fjor (38%)
  • 34 prosent har noe svakere eller svært mye svakere ordresituasjon for neste år (2021) sammenlignet med hvordan situasjonen for inneværende år så ut på samme tidspunkt i fjor (ny)
  • 31 % har fått omsetningen redusert de siste fire uker, sammenlignet med samme periode i fjor (33 %)
  • 30 % har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre (38 %)
  • 11% svarer at bedriften mangler penger til å betale de regninger som forfaller om kort tid, grunnet koronaviruset (likviditetsproblemer). (11%)
  • 9 % planlegger oppsigelser som følge av krisen (11%)
  • Det er 747 bedrifter i BNLs 15 bransjeforeninger som har svart på undersøkelsen til NHO.
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring