Illustrasjon: Statsbygg/Team Urbis/KORO
Publisert: 27.03.2023 

Stein fra hele landet blir kunst på bakken i Oslo

Fra fortau, broer, kirker og kraftstasjoner til det nye regjeringskvartalet: Et kunstverk på 800 kvadratmeter med gjenbrukt stein fra hele Norge skal nedfelles foran Høyblokken.

KORO (Kunst i offentlig rom) har kåret en vinner i kunstkonkurransen om bygulvet i regjeringskvartalet, og valget falt på den palestinske kunstnerens Jumana Mannas forslag «Substitute».

Helt sentralt i vinnerforslaget er å gjenbruke stein fra bygninger, infrastruktur, rekonstruksjoner og deponier i kommuner over hele landet. Stein er donert fra blant annet fortau, broer, gjerder, murer, demninger, kraftstasjoner, fabrikker, rådhus, skoler og kirker.

– Jeg liker ideen om at hele landet blir representert i et kunstverk for hele landets regjeringskvartal. Forslaget innbyr til engasjement og deltakelse og byr på gjenbruk i en kjempestor steincollage. Det blir spennende å se den ferdiglagte løsningen, sier prosjektdirektør Jard Bringedal i Statsbygg.

Alle landets kommuner har fått invitasjon av KORO til å komme med bidrag til Jumana Mannas forslag. De ulike steinene vil tilføre bygulvet et innslag av uregelmessighet og variasjon i størrelse, farge og form. Plasseringen av kunstverket blir på Johan Nygaardsvolds plass – mellom A-blokken, Høyblokken, den gamle Lindealleen og Akersgata.

Har samarbeidet med Statsbygg før

Jumana Manna er født i New Jersey og oppvokst i Jerusalem. Hun bor og arbeider i Berlin, men har en sterk tilknytning til Norge. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og har samarbeidet med Statsbygg og Prosjekt nytt regjeringskvartal tidligere.

I 2013 ga Statsbygg tilgang for kunstneren til den avstengte og terrorskadet Høyblokken. Der tok Jumana Manna avstøpninger i full størrelse av innendørssøylene. Verket «Government Quarter Study» ble utstilt på Henie Onstad Kunstsenters i 2014 og var en del av utstillingen i den nordiske paviljongen under Veneziabiennalen i 2017.

Bygulvet med det integrerte kunstverket skal etter planen være ferdig i 2025. Når steinen er innhentet fra hele landet vil kunstverket bli videreutviklet og komponert i en større helhet av Jumana Manna i samarbeid med fagfolk fra Statsbygg og Agaia, som er entreprenør på utomhus- og byromsarbeidene for det nye regjeringskvartalet.

Byggetrinn 1

Byggingen av det nye regjeringskvartalet pågår for fullt. Byggetrinn 1 hadde oppstart i januar 2021 og inkluderer blant annet rehabilitering av Høyblokken og bygging av A-blokken, D-blokken og kjeller.

Byggetrinn 2 og 3 forutsetter Stortingets godkjenning. Byggetrinn 1 er det største og utgjør 101.000 kvadratmeter med nybygg og rehabilitering. Det er planlagt ferdig i slutten av 2025.

Email
Kopier link
Del med

Jobb

Se alle ledige stillinger her
Hold deg oppdatert med nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring